Dette er funnene

Publisert Sist oppdatert

Dette er funnene

Tore Walden kom fram til ti funn/anbefalinger under arbeidet med mastergradsoppgaven sin. Dette er et sammendrag av funnene, som er utdypet i selve oppgaven.

 1. Mer samtrening er nødvendig.For å få en felles situasjonsforståelse og en god og effektiv innsats under PLIVO-oppdrag, holder det ikke at nødetatene trener på prosedyrene en til to ganger i året.
 2. Verneutstyr til brann og helse.Det bør også vurderes andre typer verktøy eller våpen slik at brann- og helsepersonell kan nøytralisere gjerningspersoner.
 3. Mer taktikktrening.Brann- og helsepersonell bør trene mer på taktikk for tilnærming til gjerningsperson med kniv og huggvåpen.
 4. Mer beslutningstrening.Nødetatspersonellet må trene oftere på å ta beslutninger basert på lite informasjon. Dette øker også situasjonsbevisstheten.
 5. Økt fokus på mentaltrening.Dette er nødvendig for å klargjøre seg selv for PLIVO-oppdrag. Det er spesielt viktig for brann og helse. Å tilnærme seg en gjerningsperson er en ny oppgave for dem.
 6. Mer ressurser i grunnberedskapen.Spesielt for politiet, fordi det er grunnmannskapene som ut ifra tidsaspektet er de som må trå til i den første fasen av en PLIVO-aksjon.
 7. Bruk suksesskriteriene.Suksesskriteriene som ligger i PLIVO-prosedyren, vil øke effektiviteten for alle nødetatene.
 8. Bruk politiets mal.Brann og helse kan ha nytte av å basere situasjonsvurderinger på deler av politiets mal. Dette vil trolig øke hurtigheten og fremdriften i krisefasen.
 9. Hjemlet bruk av verktøy som våpen.Brann må få hjemlet sin bruk av verktøy som våpen, for eksempel brannøks og spett. Det øves allerede i dag med dette verktøyet som våpen.
 10. Endrede ansvarsområder.PLIVO-prinsippene bryter med beredskapsprinsippene, ved at helse og brann har fått nye ansvarsområder. Dette kan kompenseres ved økt politiberedskap.

PLIVO

 • Forkortelse for «pågående livstruende vold».
 • Beskriver en situasjon hvor umiddelbar innsats er nødvendig for å forhindre at sivile blir skadd eller drept.
 • Skoleskyting er det mest brukte eksempelet på en slik situasjon.
 • Tidligere beskrevet som «skyting pågår» og «pågående dødelig vold».