Bevæpningsutvalg mandat

Publisert Sist oppdatert

Utvalgets mandat

1) Evaluere og vurdere gjeldende bevæpningsmodell og perioden med midlertidig bevæpning

 • Utvalget skal evaluere og vurdere ordningen med fremskutt lagring av enhånds- og tohåndsvåpen i politiets kjøretøy.
 • Utvalget skal evaluere og vurdere erfaringer fra perioden med midlertidig bevæpning.

2) Vurdere og anbefale fremtidige modeller for bevæpning av politiet

 • Utvalget skal vurdere om politiet bør være permanent generelt bevæpnet.
 • Utvalget skal vurdere om bevæpningen eventuelt bør differensieres etter tjenestens art, ved tjeneste på bestemte steder, eller for bestemte tjenestepersoner basert på innsatskategori.
 • Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike modellene og gi en anbefaling om fremtidig bevæpningsmodell.

3) Øvrige vurderinger

 • Utvalget må se hen til bevæpningspraksis og erfaring i andre relevante land.
 • Utvalget skal i sine vurderinger av fremtidige bevæpningsmodeller se hen til kriminalitets- og samfunnsutviklingen, herunder endringer i trusselbildet.
 • Utvalget må vurdere hvordan bevæpning påvirker politiets oppgaveløsning.
 • Utvalget må se hen til relevant pågående utredningsarbeid i Politidirektoratet og på Politihøyskolen.

4) Generelt

 • Utvalget skal klargjøre de økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag.
 • Utvalget skal avholde minst to møter i løpet av utvalgsperioden med fagforeningene i politietaten, slik at disse kan komme med sine synspunkter.

Kilde: Regjeringen.no