370 nyutdannede politifolk skal ansettes i 2018.
370 nyutdannede politifolk skal ansettes i 2018.

Hit skal det nye politijobber i 2018

Hovedstaden loves mange nyansettelser.

Publisert

I disponeringsskrivet fra Politidirektoratet, lister POD opp hvor 370 nyopprettede stillinger i 2018 skal legges.

Antallet stillinger øker med 20 stillinger fra 2017, hvis direktoratets plan følges. Blant annet kan Oslo politidistrikt forvente seg et kraftig løft. Mens Oslo i fjor bare fikk 15 nye stillinger, er distriktet tilbake på gamle høyder med 86 nye stillinger i 2018.

Også Øst politidistrikt opplever å få tildelt mange stillinger, og det samme skjer i Vest politidistrikt. De nordligste fylkene ser imidlertid ut til å måtte klare seg med noen færre nyansettelser i året som kommer.

Antall stillinger til distriktene i 2018

Distrikt 2016 2017 2018
Oslo 87 15 86
Øst 23 33 49
Innlandet 27 41 24
Sør-Øst 16 20 29
Agder 20 22 18
Sør-Vest 33 42 31
Vest 37 19 35
Møre og Romsdal 17 30 15
Trøndelag 28 34 28
Nordland 16 19 17
Troms 20 29 12
Finnmark 11 30 10
Totalt 335 334 354

I tillegg tildeles Kripos ti nye stillinger, mens Økokrim får seks. Totalt skal 370 stillinger fylles.

Bare 131 millioner til nyansettelser

Da forslaget til statsbudsjett i kom i fjor høst, var den årlige finansieringen av nyansettelser fjernet fra budsjettet med et pennestrøk. Etter budsjettforhandlingene la imidlertid samarbeidspartiene 131 millioner kroner på bordet. Det er likevel langt mindre enn stillingene har kostet i tidligere år.

For å klare å ansette alle studentene som går ut av PHS i 2018, presenterer Politidirektoratet derfor en opptrappingsplan. Der lister de opp når i 2018 de planlegger at distriktene skal ansette nye politifolk.

Felles for listen er at alle distrikter skal være ferdig oppbemannet i oktober:

Distrikt 2018 Juli Aug Sept Okt
Oslo 86 15 66 74 86
Øst 49 8 38 42 49
Innlandet 24 4 19 21 24
Sør-Øst 29 5 22 25 29
Agder 18 3 14 15 18
Sør-Vest 31 5 24 27 31
Vest 35 6 27 30 35
Møre og Romsdal 15 3 12 13 15
Trøndelag 28 5 22 24 28
Nordland 17 3 13 15 17
Troms 12 2 9 10 12
Finnmark 10 2 8 9 10
Kripos 10 2 8 9 10
Økokrim 6 1 5 5 6
Totalt 370 63 285 317 370
Powered by Labrador CMS