NYTT VERKTØY: Knut Erik Rame, leder for digitalt politiarbeid i Sør-Vest politidistrikt, og programmerer Anne Heradstveit har arbeidet med det nye programmet, i samarbeid med etterforskerne i Operasjon Spiderweb.

Dette verktøyet skal gjøre etterforskernes jobb enklere

Programmet ble utviklet til støtte for Operasjon Spiderweb, som skal avdekke overgrep mot barn. Nå kan det tas i bruk av etterforskere over hele landet.

Publisert

Det kan være svært tidkrevende for etterforskere å pløye gjennom meldinger på sosiale medier, i en straffesak. Mengden meldinger kan være enorm, og det kan ta en flere uker å gå gjennom chatter i én sak. 

Et nytt dataprogram, utviklet i Sør-Vest politidistrikt, skal gjøre denne jobben mye enklere. 

- Jeg håper det kan lette arbeidet til dem som tar det i bruk, og at de kan gå raskere gjennom chatter for å finne det som er relevant, sier Anne Heradstveit, programmerer i Sør-Vest politidistrikt. 

Hun har stått i spissen for utviklingen av det nye programmet, som i utgagspunktet ble utviklet til støtte for Operasjon Spiderweb, som skal avdekke seksuelle overgrep mot barn. Programmet har fått navnet Social Media Reader (SMR), og er et verktøy som systematiserer og presenterer informasjon fra allerede beslaglagte data, sikret fra sosiale medier. 

Programmet kan blant annet kjenne igjen utvalgte ord og uttrykk, som gjør at man raskere kan finne frem til relevant informasjon i saker. 

Sparer mye tid

Knut Erik Rame, seksjonsleder for digitalt politiarbeid i Sør-Vest politidistrikt, forklarer at bakgrunnen for at programmet ble utviklet, var at det har vært utfordrende og tidkrevende å lese chatter fra sosiale medier i straffesaker. 

- For eksempel i Operasjon Spiderweb var det veldig mye chat som måtte leses gjennom, det var samtaler mellom fornærmede og eventuelle mistenkte og siktede. Man har ofte systematisert chattene i Excel, men dette er ikke optimalt. Å tilrettelegge chatten i Excel tar lang tid. I dette programmet kan vi gjøre det i løpet av bare noen minutter, og samtidig vekte hva man bør starte med, sier Rame.

Han presiserer at han kun snakker om chatter politiet har fått tilgang til eller tatt beslag i. 

- Så dette verktøyet skal kun tilrettelegge for gjennomgangen, sier han. 

Sør-Vest politidistrikt har fått midler fra Samordningsorganet, for å utvikle programvaren, og målet har hele tiden vært at dette skal kunne brukes på tvers av politidistrikter og særorgan. 

Ifølge Politidirektoratet benyttes verktøyet hovedsakelig i Sør-Vest politidistrikt i dag, men det har også vært testet i Oslo og Troms politidistrikt. Rame forteller at flere andre politidistrikt også har vist interesse for å ta programmet i bruk, de siste ukene. 

- Gevinsten må deles med andre. Det er åpent for at andre kan bruke det om de ønsker det, sier Rame. 

- Veldig spennende

- Hvordan gjør dette etterforskernes arbeid enklere? 

- Programmet gjør det mer oversiktlig å lese chatter, og grupperer og strukturerer dette. Ut fra visse kriterier kan vi lese innhold i chatten som erfaringsmessig gir mest treff. Vi kan for eksempel søke etter utvalgte ord  som er relevant med tanke på det kriminelle forhold. På den måten ser du raskt de chattene som har størst sannsynlighet for å være relevant, så du trenger ikke å lese på ting som fremstår meningsløse for det du skal etterforske, sier Rame. 

Anne Heradstveit har tidligere arbeidet som programmerer i oljebransjen, og forteller at det har vært både spennende og utfordrende å lage et verktøy for en helt annen bruk. 

- Jeg kommer fra en annen bransje, og det å jobbe med denne typen data er helt annerledes enn jeg har vært vant til. Men jeg har brukt tid på å sette meg inn i ting, og har laget applikasjonen i samarbeid med etterforskningsavdelingen og Spiderweb-gruppen. Dette har vært veldig spennende, sier Heradstveit. 

Arbeidet med programmet har tatt syv måneder. 

- Men det er under utvikling hele tiden, så vi er ikke ferdige, sier hun. 

Innhenter erfaringer

Seksjonsleder Harald Bøhler i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at verktøyet slik det foreligger, er gjort tilgjengelig for alle politidistrikt. Men han legger til at det ikke er fattet beslutning om å implementere verktøyet som en del av politiets tjenesteapplikasjoner. 

- Dette vil kreve ytterligere arbeid med utvikling, vedlikehold og supporttjenester som kan understøtte driften. Ansvaret for bruker- og produktstøtte ligger per nå hos Sør-Vest politidistrikt, skriver han. 

- Utviklingen av verktøyet viser at faget utvikles der faget utøves. Politidirektoratet jobber med å innhente erfaringer fra Sør-Vest politidistrikt for videre læring og utvikling i dette arbeidet, skriver Bøhler videre. 

LES OGSÅ: Forsker på ansatte som jobber med overgrep mot barn: - Vi hadde en forutinntatthet

Powered by Labrador CMS