Beslaglagte kniver i Sør-Øst politidistrikt.
Beslaglagte kniver i Sør-Øst politidistrikt.

En kniv satt på spissen

Hvilke undersøkelser ligger til grunn for å hevde at en karambit har betydelig høyere skadepotensiale enn en filetkniv? Eller en kokkekniv?

Publisert

En kniv er et skjæreredskap som finnes i utallige former og utførelser over hele verden. Den opprinnelige bruken av kniven har vært som våpen og håndverk, men kniven har i dag stor anvendelse i husholdning og industri. (Wikipedia)

I et debattinnlegg på Politiforums nettsider 28.02.19 uttrykker politioverbetjent Rune Søfting ved Politihøgskolen (PHS) alvorlig bekymring for at tollvesenet ikke har hjemler for å kunne beslaglegge «dødelige» kniver som kommer i post. Han mener liv og ressurser kan bli spart hvis knivforbudet utvides.

Mon tro hvilke knivtyper Søfting mener ikke er potensielt dødelige?

Rett kniv i rette slire

Loven skiller mellom knivtyper som i seg selv er ulovlige, og kniver som i utgangspunktet er lovlige, men i en gitt kontekst blir ulovlige. Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

På offentlig sted regulerer straffeloven § 189 muligheten til å straffeforfølge personer med kniver som ikke er til arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.

Det er i praksis umulig å etablere knivforbud uten fleksibilitet og skjønn, både ved lovlighetsvurderingen relatert form og funksjon (våpenloven) og den situasjonsavhengige vurdering (straffeloven). Knivredskap kommer i mange varianter og mulige overtredelser må vurderes som unike saker selv om de likner andre saker.

Karambit gir caramba

Politioverbetjent Søfting trekker spesielt frem knivtypen karambit og skriver at man «med noen få tastetrykk kan bestille den mest groteske kniven direkte hjem i posten». Han mener knivtypen har en særskilt utforming og krumning i bladet som gjør den egnet for å skade mest mulig. Videre skriver han at «bladet er av spesialherdet rustfritt stål og kan skjære gjennom nær sagt hva som helst. Kniven har et betydelig høyere skadepotensiale enn en ordinær kniv.»

At en karambit med sitt klo-formede blad fremstår ekstrem og sjokkerende for Søfting kan være; utseende og design har jo stor betydning for hva folk mener estetisk om mange ting, det være seg biler, klesplagg, – eller kniver. Han har rett i at karambiter ser annerledes ut enn kniver med rettere blad.

Fra sin opprinnelse i Asia har karambiter vært brukt som kampvåpen, de markedsføres som dette og kan koples til kampsport. Men de har også vært brukt til tradisjonelt jordbruk. Kampvåpenbruk har karambiter felles med bajonetter som heller ikke er underlagt forbud. Bredbladede kastekniver og blankvåpen som sverd, sabler, macheter og spyd har samme rettsstilling.

Spørsmålet blir i hvor stor grad den dramatiske delen av forhistorien og macho markedsføring på nett skal vektlegges.

Alle kniver har skadepotensiale

Mitt anliggende er om PHS-betjenten har dekning for sine påstander. Er karambiter mer egnet til «å skade mest mulig» enn andre knivtyper vi omgir oss med i hverdagen?

Hvilke undersøkelser ligger til grunn for å hevde at en karambit har betydelig høyere skadepotensiale enn en filetkniv? Eller en kokkekniv?

Jeg tviler vi får se kvalitative forskningsrapporter hvor - unnskyld uttrykket – kniven er kjørt i dybden for å verifisere eller falsifisere en hypotese om at karambiter brukt mot mennesker gir mer livstruende skade og høyere dødelighet enn et tilfeldig utvalg andre knivtyper.

Søftings hint om at et knivblad med «spesialherdet stål» skulle være ekstra farlig, stikker i alle fall ikke dypt. Hvorvidt et knivblad har høy HRC-verdi med spesialherding som får metallurger til å sikle og gå av knivskaftet, er formentlig av mindre betydning når det er mennesker av kjøtt og blod som rammes.

Jeg vet ikke om politibetjenten har som uuttalt premiss at mulige ofre er utstyrt med pansring eller kroppsbeskyttelse, men argumentet er ikke det skarpeste i knivskuffen og synes perifert i det store bildet.

Eggende forbud eller forebygging

Dersom knivtyper skal gjøres ulovlige bør det ligge en grundig, fornuftig og objektiv vurdering bak som alle kan forstå. Et forbud bør være ukomplisert å etterleve og håndheve. Målbare, ikke følbare, kriterier skal ligge til grunn. Kan karambit-kniven ha et legalt bruksområde selv om den har risset et rufsete rykte inn i historien og ser «skummel» ut? Hvordan utforme et forbud uten å ramme andre knivtyper med liknende utseende?

PHS-betjenten Rune Søfting burde finslipt sine argumenter i debatten. Mitt innstikk er at hans knivtrekk mangler gode begrunnelser.

En sløv kniv kan tross alt være like farlig å spikke med som en skarp.