Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier: 

En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

Publisert

Det er en spesiell situasjon i landet vårt nå. Koronaviruset gjør at livet som vi kjenner det har stoppet opp for en stund, og det er en vanskelig situasjon for mange. Vi i politietaten er en del av samfunnet, og dermed har koronaviruset også rammet vår etat denne våren.

Samtidig er politietaten utpekt som en samfunnskritisk funksjon i den situasjonen vi nå er i. Det sier mye om viktigheten av den jobben som gjøres ute i etaten hver eneste dag, og særlig i tider hvor landet er i vanskelige situasjoner.

I Politiets Fellesforbund er vi opptatt av å bidra til best mulig beredskap i Politi-Norge. Selv om lover og regler for arbeidslivet er fremst i pannebrasken vår og politiarbeid ikke er dugnadsarbeid, er vi også tydelige på at dette er en ekstraordinær situasjon.

Vi har stor tiltro til at Politidirektoratet har god oversikt over situasjonen. Vi støtter opp under ledelsen i Politidirektoratet, med politidirektør Benedicte Bjørnland i spissen, og de avgjørelsene de tar i denne situasjonen.

Jeg har kontakt med politidirektøren hver eneste dag og vi i Politiets Fellesforbund er tett på situasjonen. Sammen skal vi sørge for at vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen slik det er behov for. 

LES OGSÅ: Politiets Fellestjenester: - Vi mottar smittevernutstyr daglig

Riktig og viktig

Politiet har naturligvis tatt grep som alle andre instanser i samfunnet. All IP-trening, kurs og seminarer er satt på vent, Politihøgskolen stenger all undervisning for å unngå smitte blant elevene og de ansatte og politidistriktene har stengt alle publikumstjenester som ikke er kritiske.

Politidirektoratet har også gitt forbud mot at utvalgte ansatte reiser utenlands, og de ansatte i etaten er også oppfordret til å frastå fra innenlandsreiser så langt det lar seg gjøre. Rådene som gis de ansatte i etaten følger til enhver tid Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Tilbakemeldingen fra arbeidsgiver er også at det er kontroll på hva som vil skje om sykefraværet som følge av koronavirus blir veldig stort, og det utarbeides lokale planer i hvert politidistrikt, slik at innbyggernes trygghet, liv og helse blir godt ivaretatt. Det er jeg veldig glad for.

Som et tiltak for å sikre beredskapen åpner etaten nå for å ansette politiutdannede som ennå ikke har fått jobb i etaten, og det er noe vi i Politiets Fellesforbund støtter helhjertet. At ferdigutdannede med den nødvendige kompetansen skal bistå politietaten i den situasjonen landet nå befinner seg i mener jeg er veldig riktig og viktig. Jobb til de som går ut av Politihøgskolen er en av våre prioriterte saker, og jeg mener behovet nå i denne situasjonen viser at de trengs også når situasjonen stabiliserer seg. 

LES OGSÅ: Politiet må hanskes med korona-saker

Utsatt til etter påske

Også i Politiets Fellesforbund har vi iverksatt tiltak for å hindre videre smitte av viruset. Alle kurs er utsatt til etter påske i første omgang, og vi ser selvsagt an situasjonen og vurderer videre utsettelser fortløpende.

Også flere av årsmøtene til lokallagene våre er satt på vent.

Som følge av den usikre økonomiske situasjonen landet nå står i er hovedtariffoppgjøret besluttet utsatt til høsten. Dette mener jeg er en veldig klok avgjørelse i den uvirkelige situasjonen landet vårt og det meste av verden nå er i. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020. Vår hovedsammenslutning Unio var derfor raskt enig i at alle lønnsforhandlingene skulle utsettes til høsten.

Nå er det andre ting som er viktigere, og det er viktig at vi står sammen. Mange i Unio-familien får en ekstra påkjenning i disse dager. I tillegg til vår egen etat er kanskje først og fremst medlemmene i Norsk sykepleierforbund og andre helsegrupper, som hver dag jobber i frontlinjen av bekjempelse av viruset, de som kjenner dette tøffest på kroppen.

Ta vare på hverandre i denne tiden, vær der for hverandre og husk at vi er her for dere. 

LES OGSÅ: Her kommer de nye politistillingene

Powered by Labrador CMS