Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, mener man bør opp til det nivået man var på i 2018, med 720 studenter.
Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, mener man bør opp til det nivået man var på i 2018, med 720 studenter.

Kutt ut kuttet, Kallmyr!

Kuttet i opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer PHS 100 år, det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak - hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut.

Publisert

Norge har kanskje den beste politiutdanningen i verden. Arbeiderpartiet mener det er en stor styrke at i tillegg til at vår politiutdanning er av høy kvalitet, er den delt inn i flere avdelinger i landet.

Politihøgskolen har sitt hovedsete i Oslo, med svært gode avdelinger i Stavern, på Kongsvinger og i Bodø.

Arbeiderpartiet mener Høyreregjeringens kutt av opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer Politihøgskolen 100 år, og det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak- hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut. 

Politihøgskolens autonomi

I budsjettet for 2019 kuttet justisministeren 150 studieplasser, som Politihøgskolen anbefalte at ble tatt i Kongsvinger. Arbeiderpartiet var mot kuttet, og mente nivået måtte opprettholdes. I Budsjettet for 2020 vil justisministeren kutte ytterligere 150 plasser, og det er bestemt politisk at hele kuttet skal tas i Oslo.

Dette til tross for at styret ved Politihøgskolens anbefaling var å ta kuttet i Stavern. Dette har den siste tiden også skapt en stor debatt om Politihøgskolens autonomi, hvor Høyreregjeringen og Politihøgskolen er uenig om hvem som har rett til å bestemme hvor dette kuttet skal tas.

Vi trenger en klarhet i hva lov og forskrifter faktisk sier og ikke, og det ansvaret har justisministeren og regjeringen som står bak forslaget om kutt i studieplassene å bringe til torgs. Jeg kommer også til å be om en avklaring fra justisministeren på dette.

Den beste løsningen på saken hadde vært om justisministeren og høyrepartiene heller stemte for Arbeiderpartiets forslag til løsning: kutt ut kuttet!

Vi frykter konsekvensene av videre kutt i opptaket til Politihøgskolen, og mener tvert imot at man bør opp igjen til det nivået man var på i 2018, med 720 studenter. Vi mener også tida er moden for en ny bemanningsplan og utredning for politiet. Bemanningsmålet vi jobber etter i dag er over 10 år gammelt. 

LES OGSÅ: - Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

Lytte til politiet selv

Justisministeren og høyreregjeringen må styrke justispolitikken og prioritere penger til drift av politidistriktene.

«Vi kan ikke utdanne politifolk til arbeidsledighet» sier ofte høyrepartiene. Nei, det er jeg helt enig i. Derfor må man lytte til politiet selv, se på statistikken og virkeligheten – som viser store avvik fra det justisministeren gjentatte ganger hevder om politikrafta i Norge.

Så vil jeg minne om at FrP før valget i 2013 gikk til valg på «jobbgaranti for alle politistudenter».

Justisministeren og Høyreregjeringen mener at man vil nå målet om 2 per 1000 polititjenestepersoner i 2020. Det kommer helt an på hvordan man teller. På to år vil regjeringen ha kuttet antall politistudenter fra 700 til 400, noe som tilsvarer et kutt på 44,4%.

Samtidig vet vi at forskere fra flere hold mener at det i dagens situasjon er behov for flere politiutdannede, ikke færre. Vi ser en mislykket nærpolitireform som fører til større avstand mellom folk og politi, og pengemangel i mange politidistrikt som fører til at politistillinger står ubesatt. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Teller forskjellig

I tillegg vet vi at forslaget til driftsbudsjett for politiet i 2020 ikke fører til at distriktene kommer i balanse. Som i for eksempel Sør-Øst, hvor de varsler at de må kutte 20-40 årsverk neste år. I løpet av inneværende år vil 277 personer ha gått av med pensjon eller sluttet i politiet ifølge Politidirektoratet. Tallet for 2020 er anslått til 260. Det er 537 stillinger borte fra etaten i løpet av neste år.

På toppen av dette jobber ca 450 politifolk midlertidig i politiet. Dette underbygger behovet for en ny bemanningsutredning og plan slik Arbeiderpartiet har foreslått i flere budsjettrunder.

Det har noe å si hvordan man teller.

Resultatet av regjeringens politikk med nesten en halvering av opptaket til Politihøgskolen, et svekket nærpoliti, sprengt kapasitet i påtale og etterforsking i politiet etterlater et nedslående bilde. Arbeiderpartiet går mot denne utviklingen og prioriterer politiet i vårt alternative statsbudsjett.

Vi mener regjeringen må kuttet ut kuttet ved Politihøgskolen, øremerke midler til påtalejurister i politiet, styrke etterforskingsløftet og ansette langt flere i politiets førstelinje. Mens vi setter av over 450 mill. kroner mer til politiet for 2020, er vi vitne til en regjering som har lave ambisjoner for sektoren og fremdeles sitter på en stortingsmelding om kvalitet og kapasitet i politiet som skulle vært lagt frem våren 2019.

Både folk og politiet hadde fortjent bedre. 

LES OGSÅ: Sigve Bolstad: - Dette er provoserende uttalelser

Powered by Labrador CMS