Politimester Hans Sverre SJøvold i Oslo politidistrikt.
Politimester Hans Sverre SJøvold i Oslo politidistrikt.

Nye arbeidsplaner i Oslo-politiet

De nye arbeidsplanene for OPDs patruljeseksjoner har vakt reaksjoner. Jeg har stor forståelse for at dette er et viktig tema, og har behov for å forklare litt mer om bakgrunnen, skriver politimester Hans Sverre Sjøvold.

Publisert

Patruljene gjør en fantastisk innsats døgnet rundt. Jeg vet at vi har veldig krevende år bak oss, og at dere hele tiden står på for byens befolkning. Det er jeg som politimester både stolt over og takknemlig for.

Hadde jeg hatt mulighet, skulle jeg gjerne ansatt enda flere hoder og hender på alle driftsenhetene våre. La det ikke være tvil om det. Utfordringen er at dette har jeg ikke mulighet til. Vi må løse tjenesten med de mannskapene vi til enhver tid har.

Ved utarbeidelse av arbeidsplaner må arbeidsgiver balansere hensynet til de ansatte og samfunnets behov for polititjenester. Herunder ligger også klare føringer fra Politidirektoratet, om alt fra responstid til saksbehandlingstid. 

Prosessen frem mot nye arbeidsplaner har vært partssammensatt og pågått siden 2017. Vi har sett på arbeidsplanene for patruljetjenesten i sammenheng med andre operative tjenester, som hundetjenesten og beredskapstroppen, og vi har forsøkt å komme til lokal enighet ved de ulike geografiske driftsenhetene.

Det er en kjensgjerning at det i helgene er stort behov for patruljetjeneste. Derfor kommer vi ikke unna at det for ansatte på patruljeseksjonene vil måtte være en del helgearbeid. De nye arbeidsplanene vi mener vi må iverksette, har som mål å sikre at vi har tilstrekkelig politipatruljer på jobb når behovet er stort, både av hensynet til publikum og de ansatte.

Det er en kjensgjerning at det i helgene er stort behov for patruljetjeneste. Derfor kommer vi ikke unna at det for ansatte på patruljeseksjonene vil måtte være en del helgearbeid.

Vi har inntil nå hatt en ordning med færre helgeskift, men da med ti-timers skift. De fleste arbeidstakere var fornøyde med ordningen. Vi ble imidlertid oppmerksomme på at dagens arbeidstidsbestemmelser (ATB) ikke åpner for ti-timers skift for den type tjeneste som skal utføres av ansatte på patruljeseksjonene.

Det kan selvsagt endres på i høstens reforhandling av ATB, dersom arbeidstakerorganisasjonene ønsker det, og vil i så fall ha min støtte. Inntil det eventuelt skjer, må vi forholde oss til gjeldende regelverk og åtte-timers skift, og iverksetter derfor nye arbeidsplaner fra 13. mai. 

Jeg er opptatt av at mine ansatte har det godt på jobb og har dessuten et HMS-ansvar å ivareta. Jeg har forståelse for at turnus og helgearbeid kan være krevende med hensyn til familiesituasjonen. Jeg ser også at de nye arbeidsplanene for mange vil gjøre hverdagskabalen mer krevende å få til å gå opp. Av denne grunnen har vi tydelig kommunisert at vi er villige til å prøve ut ordninger med arbeidsplaner tilpasset ansatte i ulike livsfaser.  

Jeg har forståelse for at turnus og helgearbeid kan være krevende med hensyn til familie-situasjonen.

Jeg anerkjenner at de fleste av mine avdelinger har et ønske om flere kolleger og daglig gjør tøffe prioriteringer. Men det stilles en rekke krav til vår tjeneste, og vi må prioritere innenfor de rammene vi har.

Powered by Labrador CMS