En student må gjennom både møkkete og praktiske disipliner, og teoretiske fag.
En student må gjennom både møkkete og praktiske disipliner, og teoretiske fag.

Politiutdanning på 1-2-3

– Studentene er ikke klare for alt når praksisåret starter, skriver Geir Valaker, sjef for bachelorutdanninga på PHS.

Publisert

I et innlegg i Politiforum 10. april uttrykker politistudent Julia Alvær bekymring for manglende praktisk kunnskap når politistudenter skal påbegynne andre studieår (praksisåret). Hun skriver blant annet at hun kan for lite om å redde liv, sammenlignet med kunnskap om noen filosofiske begreper.  

Innledningsvis er det viktig å presisere at Politihøgskolen har ca. dobbelt så mye organisert undervisning som gjennomsnittet i andre profesjonsutdanninger. Dette er en utfordring når det gjelder ambisjonen om at politistudenter i større grad skal benytte studentaktive læringsformer, som både på kort og lengre sikt fremmer læring. Hele politikarrieren krever kontinuerlig fornying av ulik kunnskap.

Studenten har rett når hun påpeker at hun ikke er «klar for alt» når praksisåret starter. Selv om første studieår også inkluderer praktiske emner, øvelser og rollespill, er hovedtyngden teori. En fellesnevner for innholdet i første studieår er at det skal bidra til læring i andre studieår - som vektlegger utøvelse av praktisk politiarbeid under kyndig veiledning. Første og andre studieår legger så grunnlag for videre læring i tredje studieår, et studieår som er mer tverrfaglig enn det første. Det er med andre ord ikke en målsetting at studenten skal mestre alle politioppgaver etter første studieår.

Det er riktig at arbeidskravet i livredning i vann falt bort i 2014. Samtidig har opptaket til Politihøgskolen skjerpet krav til svømming og dykk. Antall undervisningstimer i første studieår er det samme som før 2014. I tredje studieår gjennomføres en øvelse som inkluderer livredning både i vann og på land. Studentene gjennomfører også tre timer opplæring i bruk av hjertestarter. Generell opplæring i førstehjelp er styrket de senere år, først og fremst gjennom et godt samarbeid med OsloMet og ambulanse­tjenesten. Tilsvarende opplæring gjennomføres også på de øvrige studiestedene.  

Avdelingsleder Geir Valaker ved PHS
Avdelingsleder Geir Valaker ved PHS

Studenten peker også på redusert undervisning i arrestasjonsteknikk (AT). Organisert undervisning i AT er redusert med ca. 10 prosent over en periode på ca. 15 år. Samtidig er AT blitt inkludert i tverrfaglige/operative øvelser. Det er også blitt utviklet digitalt verktøy som skal bidra til mer studentinitiert trening, som beskrevet i innledningsvis.     

Når det gjelder yrkesetikk har førsteårsstudenter vel 20 timer undervisning i løpet av tre måneder. Pensumtekstene som benyttes i første studieår er på til sammen 135 sider og tar i hovedsak opp praksisnære utfordringer. «Gamle filosofer» er lite nevnt. Det å ha et begrepsapparat som bidrar til å reflektere over egne «tjenestehandlinger», både i andre studieår og i selve yrkeskarrieren, er viktig.

Politihøgskolen setter pris på å motta vurderinger av ulike sider ved politiutdanningen, slik også i dette tilfellet. Samtidig er det et klart ønske at studenten er mer fornøyd med utdanningen etter andre, og ikke minst tredje og avsluttende studieår.

Powered by Labrador CMS