Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

Publisert

«Takk for at jeg fikk gutten min tilbake, det er den beste julegaven jeg noensinne har fått»

Denne meldingen fikk politiet fra en svært takknemlig mamma. Sønnen, en tidligere pliktoppfyllende og tilstedeværende gutt, hadde blitt innesluttet, aggressiv og umotivert for både skole og fritidsaktiviteter. Hun hadde sterke mistanker om at han røyket hasj, men hadde ingen faste bevis. 

Mammaen kontaktet oss, og fikk en prat med en erfaren politimann som i mange år har jobbet målrettet med ungdom for å forebygge rus og kriminalitet. Mor og sønn kom til en bekymringssamtale hos oss, hvor vårt primære mål er å hjelpe, ikke straffe, selv om noen har gjort noe ulovlig.

Gjennom ruskontrakt og oppfølgning fra politiet, greide han å slutte med hasj før misbruket tok overhånd, og moren fikk sønnen sin tilbake. Vi har mange slike historier i politiet, historier som sjelden kommer frem i offentligheten. 

Styrkegraden i cannabis er mangedoblet

Et offentlig utvalg jobber nå med å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform. Ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Rusreformen kan bety viktige og positive endringer i samfunnets oppfølging av narkomane, blant annet ved å sørge for bedre helsehjelp til de med et tyngre rusmisbruk enn i eksempelet jeg har trukket frem her. 

Styrkegraden i blant annet cannabis er mangedoblet siden 80-tallet - og tilgjengeligheten til stoff har økt gjennom Internett.

Politiet jakter ikke etter slitne narkomane. Her er jeg på linje med rusreformen: disse trenger først og fremst helsehjelp, ikke straff. 

Dagens ruskultur er kompleks. Det kommer stadig flere syntetiske stoffer, styrkegraden i blant annet cannabis er mangedoblet siden 80-tallet - og tilgjengeligheten til stoff har økt gjennom Internett.

Ungdata-undersøkelsen viser også en økning i bruk av cannabis blant unge mennesker som er i en sårbar fase i livet.

Ikke det samme som legalisering

Som politimester har jeg ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet i Øst politidistrikt. Jeg er bekymret for konsekvensene for ungdommen vår dersom vi avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotika.

Avkriminalisering er ikke det samme som legalisering, men betyr at selv om det fortsatt vil være ulovlig å bruke narkotika, kan du ikke straffes for det.  

Det er lenge siden vi har sluttet å benytte straff som førstevalg ovenfor denne gruppen.

Politiet har i dag en stor og variert verktøykasse vi kan bruke når vi står ovenfor unge lovbrytere. For eksempel har vi mulighet til både å innkalle og invitere ungdom under 18 år til en bekymringssamtale, hvorav den første er et tvangsmiddel som krever en hjemmel, basert på en mistanke om at det er begått et lovbrudd. 

Det er lenge siden vi har sluttet å benytte straff som førstevalg ovenfor denne gruppen. På samme måte som vi sikrer farlige skrenter i en alpinbakke, trenger vi et sikkerhetsnett for ungdom som er på full fart inn i et rusmisbruk.

Noen ganger holder det å møte en politimann. Andre ganger gjennomføres bekymringssamtaler - og som eventuelt følges opp med en ruskontrakt hvor ungdommen leverer fra seg urinprøver. Jo høyere fart, jo sterkere må sikkerhetsnettet være. Vissheten om at neste trinn er etterforskning og mulig straff, er ofte nok til at ungdommen bremser farten før misbruket får for store konsekvenser. 

LES OGSÅ: Flere narkotikasaker: – Forebygging er nedprioritert og beslag blir gjort tilfeldig

Kontraproduktivt

Å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika vil frata politiet muligheten til å ilegge straff. Det fratar oss kanskje det aller viktigste verktøyet vi har når ungdom har så høy fart at et frivillig sikkerhetsnett ikke lenger er nok til å stoppe dem. Hvem skal fange dem opp da, om ikke politiet?

At bruk og besittelse fortsatt er ulovlig og straffbart sier noe om alvorlighetsgraden for dette. Ikke bare fra politiet side, men fra alle instanser; det forplikter foreldre og lærere til å varsle, og det forplikter barnevern til å følge opp.

Vår store bekymring er at mange ungdommer utvikler et alvorlig rusproblem uten at noen voksne fanger det opp eller kommer i posisjon til å hjelpe. Om vi avkriminaliserer besittelse og bruk av narkotika, vil vi risikere at vi blir stående og se på at vår fineste ungdom vikler seg inn i alvorlige rusproblemer, som igjen gir flere rusmisbrukere som går på enda tyngre stoffer. En avkriminalisering er således direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge.

Når avkriminalisering av bruk og besittelse i seg selv ikke fører til bedre oppfølging og helsehjelp til rusmisbrukere, er det da verdt det?

En avkriminalisering kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika. Viktig informasjon om bakmenn og salgsapparat får vi ofte tak i gjennom å beslaglegge mobil og PC. Dette tvangsmiddelet vil vi kunne miste, dersom besittelse og bruk av narkotika ikke lenger er straffbart. 

LES OGSÅ: Politiet trenger å ha tvangsmidler

Tror hasj er ufarlig

I bunn og grunn dreier det seg om hva slags samfunn vi ønsker å ha, og hvilke valg vi må gjøre for å få det til. 97 prosent av befolkningen bruker ikke narkotika. Men rusbildet i Norge har endret seg de siste årene.

Flere har ikke en gang smakt alkohol før de begynner med narkotika, de er hverken skoletapere, har dårlige venner eller er kriminelle. I dag er det blitt helt vanlig at ungdom tester ut narkotika og holdningen blant mange er at hasj er ufarlig.

Rusreformen har positive sider ved seg. Men å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika er ikke veien å gå. Jeg frykter dette kan medføre at flere ungdommer utvikler alvorlige rusproblemer.

Når avkriminalisering av bruk og besittelse i seg selv ikke fører til bedre oppfølging og helsehjelp til rusmisbrukere, er det da verdt det? 

LES OGSÅ: Store mengder kokain beslaglegges oftere

Powered by Labrador CMS