Nye politimillioner fordelt: - Kan oppleves urettferdig

– Vi har forståelse for at fordelingen av midlene kan oppleves urettferdig, men vi må forholde oss til de føringene vi har fått, sier Hallvard Holm Brenna, som er fungerende avdelingsdirektør i styringsavdelingen i POD.

MINUS GIR PLUSS: Politidistriktene som har evnet å holde seg innenfor budsjettrammene blir ikke i særlig grad tilgodesett. Samtidig får distriktene med merforbruk dekket inn dette.
Publisert Sist oppdatert

På tampen av fjoråret fikk politiet 734 millioner kroner ekstra for å dekke det uvanlige høye kostnadsnivået.

Dermed slapp politiet å dra med seg et merforbruk på mange hunder millioner kroner inn i 2024.

Nå er det klart hvordan pengene fordeles, det skriver Politidirektoratet (POD) i en pressemelding.

Mens politidistriktene får 614 millioner kroner, får særorganene 44 millioner kroner. De resterende 76 millionene er ufordelte midler. Se hele oversikten nederst i saken.

2024 blir ikke bedre

Det er Justisdepartementet som har gitt føringer til hvordan pengene skal fordeles.

– Med denne fordelingen dekker vi den ekstraordinære kostnadsøkningen i politidistrikt og særorgan og bedrer rammevilkårene slik at politiet kan løse sitt samfunnsoppdrag, sier Hallvard Holm Brenna i pressemeldingen.

Han er fungerende avdelingsdirektør i styringsavdelingen i POD.

– Når det er sagt, så måtte mange enheter redusere sin aktivitet og bemanning i fjor. Vi har ingen grunn til å tro at situasjonen vil forbedres nevneverdig i inneværende år. Politiets budsjetter for 2024 vil fremdeles oppleves som stramme, sier han videre.

Pensjonssmell

Politiet skal i tillegg ha fått en uforutsett økning i pensjonsutgiftene på rundt 200 millioner kroner i fjor. Det vil påvirke det forventede årsresultat for 2023.

Denne økningen legger beslag på en betydelig del av ekstrabevilgningene og vil påvirke politibudsjettene fremover.

– POD utreder hva som er årsaken til den ekstraordinært høye veksten i pensjonskostnader. I tillegg vil vi ha dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan de økte pensjonskostnadene påvirker handlingsrommet i etatens budsjetter, fortsetter Brenna.

De økte pensjonskostnadene får også konsekvenser for etatens IT-virksomhet.

– Politiet står overfor en krevende situasjon på IT-siden, og prioriterer hardt for å tilpasse aktiviteten til den situasjonen vi står i. POD jobber videre med fordelingen av budsjettet for 2024, og utforsker alle muligheter for å kunne dekke inn kostnadene for å ivareta sikker og stabil IT-drift dette året. Det er en utfordrende situasjon vi står overfor, avslutter Brenna.

«Straffes» for god økonomistyring

På Kilden, politiets intranett, peker POD også på at 2023 var et krevende år for politiet med høy aktivitet og flere oppgaver. Særlig den sikkerhetspolitiske situasjonen har påvirket politiets drift.

Fremover blir det viktig at samtlige enheter forholder seg til sine budsjettrammer og ikke legger opp til et merforbruk.

«Det er derfor gode grunner til at noen distrikt har hatt et betydelig merforbruk. Men, resultatet av fordelingen betyr at politidistriktene som, på tross av nye oppgaver, har evnet å holde seg innenfor rammen av sine budsjetter dessverre ikke blir tilgodesett i stor grad», skriver POD her.

– Vi har forståelse for at fordelingen av midlene kan oppleves urettferdig, men vi må forholde oss til de føringene vi har fått. Fremover blir det viktig at samtlige enheter forholder seg til sine budsjettrammer og ikke legger opp til et merforbruk. Vi kan ikke forvente midler i nysalderinger fremover, og alle må nå avstemme aktivitetsnivået sitt til gitte rammer, sier Brenn i PODs sak på Kilden.

Powered by Labrador CMS