90 millioner til nye jobber

Regjeringen vil ha 720 nye studenter ved Politihøgskolen også neste år. 90 millioner kroner går til å skaffe nyutdannede jobb.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av Statsbudsjettet som legges fram i dag.

«At det utdannes flere politifolk er en forutsetning for å kunne øke bemanningen i politiet», skrives det i Statsbudsjettet for 2012. I budsjettforslaget skal det også tas høyde for at studenter som er ferdigutdannet sommeren 2012, skal kunne tilbys jobb. «I tillegg foreslås det økte utgifter til å dekke helårsvirkningen av å ansette politihøgskolestudenter som ble ferdig utdannet sommeren 2011», står det skrevet.

Det er satt av 90 millioner kroner til ansette nyutdannete politifolk, noe som er bra, men ikke nok, sier PF-leder Arne Johannessen.

- Politiets Fellesforbund er opptatt av at den aller viktigste måten å styrke politiet på, er å sørge for flere folk. 90 millioner til nyansettelser er bra, men det er langt fra nok til å ansette alle nyutdannede fra 2010, 2011 og 2012, som regjeringen har lovet, sier han til PF.no.

- Det er kun gjennom at det ansettes flere politifolk at vi kan få et rimelig godt beredskapsnivå i hele landet, og et effektivt nærpoliti som gir publikum polititjenester på det nivået de skal ha og som forebygger at kriminalitet skjer, fortsetter Johannessen.

Powered by Labrador CMS