Mer penger til nødnettet

Regjeringen øker kostnadsrammen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har i statsråd i dag formelt besluttet å benytte fullmakten til å øke kostnadsrammen for Nødnett med 110 mill kroner til 1 139 mill. kroner. Dette innebærer ingen kostnadsøkning ut over det som det ble redegjort for i pressemelding av 5. juni 2009.

Direktoratet for nødkommunikasjon har forhandlet med leverandøren om en tilleggsavtale som fastsetter nødvendige endringer av spesifikasjoner for brannvesenets, helsetjenestens og politiets leveranser. I tillegg fastsetter tilleggsavtalen ny fremdriftsplan for utbyggingen av første trinn. Avtalen bidrar til en kontrollert avslutning av Nødnetts første byggetrinn.

Beslutningen om å øke kostnadsrammen er den formelle godkjennelsen av økningen av kostnadsrammen for første byggetrinn.

Ifølge en pressemleding fra Regjeringen har Stortinget besluttet utbygging av et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene - Nødnett. Utbyggingen innebærer en stor samfunnsmessig satsing for å nå målet om økt sikkerhet og bedre beredskap i Norge. Nødetatene har behov for å erstatte dagens gamle radiosystemer. Nødnett vil være et viktig verktøy i det daglig arbeidet som brann, helse og politi utfører for publikum. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er settestatsråd for justisministeren for forhold som gjelder Siemens som leverandør til nødnettet.

Powered by Labrador CMS