BOKOMTALE

Nyttig og lettlest om profesjonelle samtaler

Forfatterne har gjort en svært god jobb med å omgjøre vitenskapelig kunnskap til konkrete verktøy for den praktiske utøver.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Asbjørn Rachlew (Oslo politidistrikt) og Geir-Egil Løken (Kripos) har sammen med journalist/forfatter Sven Tore Bergestuen skrevet bok om «Den profesjonelle samtalen». Den tar utgangspunkt i utviklingsarbeidet som er gjort i forbindelse med politiavhør, og hvordan dette kan anvendes i andre former for profesjonelle samtaler. For eksempel mellom lege og pasient.

Fakta

Tittel: Den profesjonelle samtalen

Forfattere: Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken og Sven Tore Bergestuen

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 248

Løken ble profilert i VG gjennom etterforskningen og avhøret av gjerningsmannen etter 22. juli. Profileringen gjorde nåværende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen oppmerksom på Løken, og han engasjerte Løken for å lære finansanalytikere samtaleteknikk basert på innsikten opparbeidet gjennom arbeid med politiavhør. Dette arbeidet åpnet øynene for at en systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til samtaler er nyttig for mange yrkesgrupper. Rett og slett en fjær i hatten til den vitenskapelige tilnærmingen til norsk politi.

Boka er bygget opp i to deler. Første del gir en innføring i det grunnlaget for systematikken som presenteres i bokas andre del. Den røde tråden i boka er tydelig, og systematikken synes å hvile på et solid vitenskapelig og empirisk grunnlag. Den er forholdsvis lettlest, og forfatterne har gjort en svært god jobb med å omgjøre vitenskapelig kunnskap til konkrete verktøy for den praktiske utøver. I boken er det hyppig bruk av eksempler, de fleste fra kriminalsaker, som belyser temaer på en effektiv måte.

At systematikken er gjennomprøvet, effektiv og velegnet for de fleste former for profesjonelle samtaler synes soleklart. Alle som i yrkeslivet gjennomfører intervjuer, medarbeidersamtaler, møter, snakker med publikum, gjerningsmenn, vitner, klienter og kolleger vil ha nytte av å lese boka.

Med andre ord er boka nyttig for alle som snakker med andre enn seg selv.

Powered by Labrador CMS