Politihøgskolens avdeling i Bodø.
Politihøgskolens avdeling i Bodø.

Nytt navn: Bulkkeallaskåvllå, Bådådjo åssudak

Publisert

Politihøgskolen i Bodø har fått et nytt navn. Det nye navnet er samisk, og lyder Bulkkeallaskåvllå, Bådådjo åssudak. Det var NRK Sápmi som først omtalte saken.

– Det er det all grunn til å gratulere dem med, fordi det viser at samisk språk får gjennomslag på flere og flere områder, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet.

I går var det samefolkets dag, og det var i den anledning at PHS fikk et ekstra navn.

– Politihøgskolen viser med dette at de tar på alvor å være en del av samfunnet rundt seg. Det er også viktig at skolen rekrutter elever med samisk bakgrunn, sier Norvoll.