Kampen om PHS: – Kongsvinger er klare til å bli hovedsenter for den fremtidige politihøgskolen

Regjeringen vil ha PHS ut av Oslo, og dermed har lokaliseringskampen blusset opp igjen for fullt.

For snart ett år siden gikk regjeringen inn for å se på om Politihøgskolen kan flyttes ut av hovedstaden, som del av kommunalminister Jan Tore Sanners plan om å etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Dermed startet de ulike miljøene i blant annet Kongsvinger og Stavern, og Groruddalen og Moss med presentasjoner og utredninger om hvorfor de er et godt alternativ.

Men i starten av desember gikk regjeringsmedlemmene fra Høyre og Frp i justiskomiteen for at PHS skal ut av Oslo, slik de skriver i innstillingen til debatten om statsbudsjettet for 2018.

Dermed var det flere som reagerte på at regjeringen allerede har tatt et standpunkt - blant dem Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

Og dermed har lokaliseringsdebatten blusset opp igjen for fullt. Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand er klar. 

I dag huser hedmarkskommunen i sør 144 politistudenter under sitt første år på bachelorutdanningen på Sæter gård, mens vegg i vegg ligger Politihøgskolens utdanningssenter.

– Vi er klare til å bli hovedsenter for den fremtidige politihøgskolen. Samtidig er vi åpne for en løsning med utvidelse av PHS Kongsvinger, som samarbeider tett med andre relevante lokasjoner. For å ligge i forkant har vi satt av 2.700 mål tomt til fri benyttelse for politiet. Store deler av disse arealene er regulert slik at man i prinsippet kan starte utbyggingen i morgen, sier han.

Skal kartlegge fremtidens PHS

På grunn av plassmangel har Politihøgskolen lenge jobbet for å få bygget en ny høgskole i Oslo. Med få lokaler har dette ført til at PHS må leie lokaler til mange titalls millioner kroner i året.

Derfor mener representantene fra Høyre og Frp at Politihøgskolen i Oslo ikke er bra nok, ifølge innstillingen.

RAPPORT: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll overleverer en rapport fra Politihøgskolen i Bodø til politimester Tone Vangen. T.h. Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød. Rapporten sier at vel 70 prosent av elevene fra nord, blir i nord.

Politidirektoratet skal nå utrede saken om fremtidens politihøgskole, med frist 1. januar 2018. Ifølge justisminister Amundsen er arbeidet i rute.

De skal se på det langsiktige kapasitets- og kompetansebehovet for politiet de kommende tiårene, og skal blant annet danne grunnlaget for mulige samarbeidsforhold med andre institusjoner og bygnings- og øvingsmessige behov. Ifølge Politidirektoratet tar de ikke stilling til ny lokalisering.

Likevel tar flere PHS-miljøer, i likhet med Kongsvinger, nå opp kampen for å synliggjøre seg.

Vil videreutvikle Politihøgskolen i Bodø

Det samme gjør nå Nordland fylkeskommune, som i går la frem en rapport om betydningen av å ha en politihøgskole i nord

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er også klar. Han mener Politihøgskolen i Bodø bør videreutvikles.

– Nå er det en diskusjon om politiutdanninga i Norge. Derfor er det viktig for oss å fremme det miljøet som er her og se på muligheten for å utvikle det sånn at det ikke bare er et sted hvor man utdanner politifolk. Men også et sted hvor man kan tilby etter- og videreutdanning og forskning, sier han til Nordland fylkeskommune på nett.

– Bedre politidekning i nord enn tidligere

Hovedfunnet i rapporten er at det er svært sannsynlig at etableringen av Bodø som utdanningssted i politiet, har påvirket dekningsgraden av polititjenestemenn- og kvinner i Nord-Norge i positiv retning. Av de 164 fra Nord-Norge som har blitt intervjuet i rapporten, er det 71,6 prosent som jobber i landsdelen i dag.

Det gjør Norvoll svært fornøyd.

– Hele hovedpoenget med opprettelsen av politiutdanninga i Bodø for 20 år siden var nettopp å rekruttere politifolk til nord. Det rapporten tydelig viser er at: Er man fra Nord-Norge og tar politiutdanninga i Nord-Norge, så blir du i Nord-Norge. Dette er jo med på å gjøre politidekningen mye bedre enn den var før, så det er ingen tvil om at dette er en stor suksess.

Politimester i Nordland politidistrikt, Tone Vangen er opptatt av å styrke politiutdanninga i Bodø.

DELTA: Anlegget ved Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger har et spesialutformet treningsbygg på fire etasjer samt flere øvingsbygg i betong og flerbrukshall i stål. Her trener Beredskapstroppen på Sæter under en øvelse i fjor.

– Jeg vil ha en sterk politiutdanning og vi bør se på muligheten for å videreutvikle politihøgskolen med tilbud om videre- og etterutdanning. Det å ha en sterk politiutdanning letter rekrutteringen til politiyrker her i nord, sier hun til Nordland fylkeskommune på nett.

– Som skapt for skarpe oppdrag

VIKTIG: Politihøgskolen i Kongsvinger og Stavern er viktige verktøy i politireformen, heter det i innstillingen fra representantene fra Høyre og Frp. 

Tilbake til Hedmark viser ordføreren i Kongsvinger til at PHS på Kongsvinger har moderne og velegnede skole- og øvingsfasiliteter og anlegg, hvor det øves døgnet rundt.

Her holdes kurs, treninger samt etter- og videreutdanning (EVU) for blant annet Beredskapstroppen, bombegruppa, UP, livvakt-eskorten og Hundetjenesten.

– Anlegget er svært godt utbygd i form av et spesialutformet treningsbygg på fire etasjer, flere øvingsbygg i betong, flerbrukshall i stål, sier han.

– I tillegg etableres nå landets mest moderne skyteanlegg med blant annet 360 graders bane. Alle øvingsfasilitetene inne på området til utdanningssenteret er i gangavstand fra undervisningsbygg, og vi ligger også i rimelig nærhet til både Oslo og Gardermoen. 

GOD PROSESS: Ordfører i Kongsvinger forventer en god prosess med god involvering av de eksisterende lokasjonene i Stavern (bildet), Oslo, Kongsvinger og Bodø.

Strand mener dessuten at PHS Kongsvinger er designet for øvelse på skarpe oppdrag.

– Ressurser fra beredskapstroppen har vært med og designet øvingsfasilitetene på Kongsvinger. Dette gjør at de spesialtilpasset for øvelse på skarpe oppdrag. Vi har hele veien vært opptatt av å tilfredsstille behovene til politihøgskolen og politiet, så derfor har godt samarbeid om utvikling av anlegget har vært en forutsetning hele veien. Vi erfarer at de som bruker anlegget, både studenter og instruktører, er svært fornøyde.

Forventer god involvering av alle PHS-lokasjonene

Ifølge innstillingen fra desember mener regjeringsmedlemmene at Politihøgskolen i Bodø i all hovedsak dekker intensjonen om behovet for politipersonell i den nordlige landsdelen:

«Dette forhindrer ikke at også studenter fra andre deler av landet tar sin utdanning i nord. Et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes».

Samtidig legger de vekt på at de er tilfredse med oppgavene som utføres ved avdelingene i Vestfold og i Hedmark:

«I en eventuelt endret organisering og lokalisering av PHS vil begge disse stedene bli viktige verktøy i politireformen, ikke minst fordi det legges opp til større lokal kompetanse og ansvar i de respektive politidistriktene». 

Nå forventer ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand en prosess med god involvering av Politihøgskolen og de eksisterende lokasjonene i Oslo, Kongsvinger, Stavern og Bodø.

– Jeg er opptatt av å få til gode løsninger som tilfredsstiller politiets og studentenes behov. Dette betyr at vi ønsker godt samarbeid med både politiske og administrative myndigheter for å finne de best egnede løsningene, sier Sjur Strand.

Powered by Labrador CMS