Inger-Lise Brøste, Tanja Randby Garthus, Kim Anne-Marie Hiorth, Bjørn-Erik Ludvigsen og Mari-Ann Randulf er de fem finalistene til Politiforums Ærespris 2020.

Hvem får Politiforums Ærespris?

24 personer ble nominert til Politiforums Ærespris. Nå har juryen plukket ut de fem beste kandidatene. Her kan du stemme på din favoritt.

Publisert

RanFristen for å nominere til Politiforums Ærespris gikk ut 1. desember, og i år ble totalt 24 personer nominert - hvorav 17 menn og sju kvinner.

– Det var svært mange gode nominerte i år, noe som gjorde juryens utvelgelse mer krevende enn tidligere år. Årets fem finalister er alle sterke kandidater, og det kommer ikke til å bli mindre krevende for juryen å plukke ut én vinner, sier Politiforum-redaktør og juryleder Erik Inderhaug.

Dette er juryens fem favoritter, i urangert rekkefølge:

  • Inger-Lise Brøste
  • Tanja Randby Garthus
  • Kim Anne-Marie Hiorth
  • Bjørn-Erik Ludvigsen
  • Mari-Ann Randulf

Under kan du lese presentasjoner av kandidatene og hvorfor de er nominerte, og stemme på din favoritt. Juryen avholder sitt møte tidlig i januar, og resultatet av leseravstemningen blir tatt høyde for i juryarbeidet.

Vinneren av Politiforums Ærespris 2020 blir presentert i neste nummer av Politiforum og på Politiforum.no i månedsskiftet januar/februar 2021.

Dette er finalistene:

Inger-Lise Brøste

Politioverbetjenten nomineres for sin mangeårige og ekstraordinære innsats for barn og unge utsatt for vold og overgrep. «Hennes handlinger, holdninger, utholdenhet og engasjement, har hatt og har en stor betydning for hvordan politiet ivaretar barn og unge i en sårbar situasjon», heter det i nominasjonen. «Resultatet av dette årelange arbeidet, har en enorm - om ikke så synlig for alle - betydning for publikum på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå», skrives det videre.

Brøste trekkes fram som sentral i utviklingen av tilrettelagte avhør. Det pekes på at da hele landet stengte i mars 2020 «gjorde hun nok en ekstraordinær innsats ved å bistå distriktene rundt om med sin unike kunnskap». Politioverbetjenten har alltid «fokus på å dele kunnskap og samle alle goder krefter for å bli stadig bedre», understrekes det i nominasjonen.

Brøste trekkes også fram som en ja-person og en «god kollega, som alltid har noe konstruktivt å komme med». «Inger-Lise ser sine kollegaer og studenter, og løfter dem opp. Hele tiden med fokus på å dele kunnskap og inkludere nye kolleger på fagfeltet», skrives det.

Tanja Randby Garthus

Politioverbetjenten fra Politihøgskolen tok steget ut i offentligheten da hun i oktober fortalte om sine erfaringer med seksuell trakassering fra politikolleger. I nominasjonene trekkes det fram at Garthus «stod frem og fortalte sin historie til tross for at hun visste det ville skape fokus rundt hennes person, noe hun i utgangspunktet ikke ønsker».

«Dagens utspill om trakassering av kvinner i etaten gjør meg utrolig stolt over henne som kollega og samtidig flau som mann i politiet. Vi behøver flere som tør», skrives det i en annen nominasjon.

Om Garthus heter det at hun «har gått i spissen gjennom flere år som representant for et mildere politi og med fokus på kvinner i etaten», og at hun «tar det ekstra steget der andre stanser opp», noe hun gjør «helt og holdent for andre menneskers ve og vel».

Nominasjonene trekker også fram at Garthus i mange år har vært tillitsvalgt ved Politihøgskolen, hvor hun i dag også er hovedverneombud - en «særdeles krevende jobb i disse nedbemanningstider med coronaen på toppen».

Kim Anne-Marie Hiorth

Politioverbetjenten nomineres for sin mangeårige innsats for den kvinnelige minoritetsbefolkningen i Oslo. I nominasjonen beskrives hun som «en pionér på sitt felt». Ved å «oppsøke moskeer, holde foredrag, kurs og generelt informere» har Hiorth etablert kontakt med og opparbeidet seg tillit blant minoritetskvinnene.

«Hun har gått opp stien og har et brennende engasjement for dette. Ikke bare kommer det kvinnene til gode, men også barn i neste generasjon. Dette er viktig forebyggende arbeid, slik verden ser ut i dag», heter det videre i nominasjonen.

Hiorth studerte blant annet arabisk i fem år kun med det formål å kunne kommunisere bedre med dem, og kunnskapen og arbeidet hun har gjort, har også blitt lagt merke til internasjonalt. De siste årene har hun blitt invitert til å holde innlegg på konferanser i Australia, Canada og Alaska.

«Hun fortjener å bli sett for den innsatsen og det engasjementet hun har lagt i jobben, som jeg mener er godt utover det som kan forventes», heter det i nominasjonen.

Bjørn-Erik Ludvigsen

Politioverbetjenten fra Kripos nomineres for å i en årrekke ha «jobbet knallhardt og utrettelig for å forebygge og etterforske seksuelle overgrep mot barn, og for å sette fokus på et fagfelt som han genuint brenner for». Ludvigsen begynte hos Kripos i 2000, og i nominasjonen trekkes det fram hvordan hans «kreative og handlekraftige væremåte og banebrytende idéer har medført at en rekke barn i både inn- og utland har blitt forskånet fra overgrep og fra gjentatte krenkelser».

Politioverbetjenten står blant annet bak blokkeringsfiltre som forhindrer norske nettleverandører i å gi adgang til kjente, åpne nettsider som distribuerer overgrepsmateriale. De siste to årene har han vært utstasjonert hos Interpol for å jobbe internasjonalt mot overgrep.

«Å ha denne standingen både nasjonalt og internasjonalt på vårt fagfelt er helt unikt», understrekes det i nominasjonen. Ludvigsen trekkes også fram som «en god kollega som sprer glede og som alltid tar seg tid til et spørsmål fra kollegaer eller andre».

Mari-Ann Randulf

Politioverbetjenten nomineres for sin mangeårige innsats i internasjonale politimisjoner. I nominasjonen pekes det på hvordan innsatsen hennes «har vært med på å forsterke anerkjennelsen norsk politi har bl.a. i FN-systemet».

Randulf har framheves som «krumtappen i å bygge opp enheten på Haiti som tok seg av opplæring av Haitis politi i hvordan etterforske og iretteføre saker som omhandlet seksuelle overgrep». Hun trekkes fram som «usedvanlig godt likt» hos kollegaer i FN, og som «høyt verdsatt blant kollegaer» i politiet i Liberia da hun tjenestegjorde der. På politiskolen i Liberia «var hun sentral i opplæringen av nye rekrutter blant annet i spørsmål om mangfold, etikk, seksuelle overgrep m.m.».

Randulf betegnes som en «usedvanlig flink, dyktig, blid og nokså beskjeden på egne vegne, politibetjent av ypperste merke». Det trekkes spesielt fram at hun før hun dro hjem fra Liberia i all stillhet organiserte innsamling for å kjøpe et lastebillass med madrasser til et lokalt barnehjem for foreldreløse barn. Randulf selv retter en takk til de andre norske kollegaene i Liberia, og har presisert at hun ikke kunne gjort dette dersom de ikke hadde hjulpet henne med alt det praktiske vedrørende innkjøp, transport, utlevering og sanering av gamle madrasser.

I dag er Randulf ansatt hos PST, men er tilknyttet INTOPS i Politidirektoratet.

Stem på din favoritt!

Powered by Labrador CMS