Dette er politiets vanligste biler: Mercedes-Benz Vito til topps

Snart 30 år etter at bilen først kom på markedet, er Mercedes-Benz Vito politiets vanligste bil. – En ganske komplett patruljebil, sier politioverbetjent Morten Østraat i Oslo politidistrikt.

En av Oslo-politiets mange Mercedes-Benz Vitoer, foran Oslo S i desember 2023.
Publisert Sist oppdatert

Første generasjon Mercedes-Benz Vito ble lansert i 1996, og i dag ruller godt over 400 av dem rundt i tjeneste for norsk politi. Flest Vito-er er det Oslo politidistrikt som har.

– Vito er en ganske komplett patruljebil for alle typer oppgaver. Den har god plass til tre tjenestepersoner, vi sitter høyt og har god oversikt, og med celle bak løser den oppdragene på en god måte for oss. Spesielt på Grønland og i sentrum, med utelivet og mange som skal inntransporteres, er cella et must for å få gjort det på en ordentlig måte, sier politioverbetjent Morten Østraat.

Han er kjøretøyansvarlig i Enhet Øst i Oslo politidistrikt, og har over 30 års erfaring med bil i politiet.

– Vi som jobber mer i ytterkantene av Oslo, har nok en litt mer sammensatt bilpark med majer og andre patruljebiler, legger han til.

Snittalderen synker

Oversikten Politiforum presenterer, viser at pilene peker i riktig retning for bilparken i politiet. Sammenlignet med en tilsvarende kartlegging i 2019, har snittalderen på politidistriktenes biler sunket med nesten halvannet år.

Om tallene

Tallene og statistikken i denne saken baserer seg på følgende dokumenter:

  • Oversikt fra Veivesenet om alle kjøretøyer registrert på politiet per 25. oktober 2023. Oversikten inneholder ikke skjermede kjøretøy.
  • Tilsvarende oversikt fra Veivesenet per 15. mars 2019.
  • Oversikt fra Politiets Fellestjenester over antall kjøpte og leasede nybiler fra 2016-2023.

Politiforum tar forbehold om feil og unøyaktigheter i tallgrunnlaget.

– Om man ser på de siste to-tre årene, har veldig mye gått i riktig retning. 2022 var et veldig bra bilår for politiet. Det var et sårt etterlengtet løft, hvor vi fikk byttet ut mye av det gamle. Vi fikk god tilførsel både av Vito og Volvo, pluss Ford Explorer til IP3. Alle de rustne Passatene er ute nå, sier Østraat.

Volkswagen Passat, politiets vanligste bil i 2019, har nå blitt forbikjørt av tre andre biler, og ligger på fjerdeplass i Politiforums oversikt. 

Østraat peker på at langsiktig planlegging i måten de bruker bilene på i hverdagen, er nøkkelen til å ta vare på bilparken.

– Får vi inn en ny bil, passer vi på å rullere bruken, slik at vi hele tiden har biler som er klare for utskiftning og nye som kommer inn. Særlig i perioder med lav utskiftningstakt er det viktig. Det er lett å bare ty til de nyeste bilene, men det er vel så viktig å bruke opp de gamle bilene og kjøre ut garantiperioden. I Oslo har vi fått veldig mye ut av de gamle bilene, og i min enhet er det ikke noen tilfeldighet hvilken bil som er først og sist ut. Det er en plan bak det hele, men det tar flere år å komme inn i et godt mønster, sier han.

Leasing som alternativ

Truls Nygaard Djupvik, som er seksjonsleder for transportmidler hos Politiets Fellestjenester (PFT), sier til Politiforum at politiet fortsatt har et stort og vedvarende etterslep for bilinvesteringer. PFT har de siste årene bistått politidistriktene med å analysere patruljebilparken.

– Basert på dette, har vi laget investeringsplaner der vi anbefaler en utskiftningstakt som skal sørge for å holde bilparken oppdatert. Det er opp til distriktene å følge investeringsplanene for å få en god bilpark, men det er avhengig av budsjettene. Vi skulle gjerne sett at politiet hadde en langtidsplan for dette, ikke bare for biler, men også for materiell generelt sett. Dette er også noe PFT er en forkjemper for, sier han.

Som et virkemiddel i oppgraderingen av patruljebilparken i politidistriktene, ble det fra 2020 mulig å lease patruljebiler for enten 5 eller 7 år. Siden den gangen, har seks politidistrikter leaset totalt 139 biler – hvorav 94 er av typen Volvo V90CC og 45 er Mercedes-Benz Vito.

– Leasing er et litt dyrere alternativ, og noen distrikter synes dette er en utgift de ikke ønsker å ta på seg. Får de bilforvaltningen under kontroll uten å bruke leasing, er det den absolutt beste løsningen. De distriktene som har en gammel bilpark, som ofte er dyr i drift, har ikke alltid råd til å gjøre nyinvesteringene. Da blir det dyrere år for år. Leasing kan bidra til å senke snittalderen på bilparken og gjøre det lettere å sette i gang med utskiftningen, sier Djupvik.

Politidistriktet som har leaset klart flest biler, er Sør-Øst, med totalt 61 biler.

– Bakgrunnen for at vi valgte å lease en såpass stor andel av nye patruljebiler var at vi hadde en av de dårligste bilparkene i politiet. Den nye politimesteren var også opptatt av at vi skulle heve kvaliteten på bilparken til et mer bærekraftig nivå, sier Gard Hagen, leder for stab for virksomhetsstyring i politidistriktet.

Beslutningen ble tatt etter gjennomgangen med PFT, hvor de blant annet så på antall biler på de forskjellige tjenestestedene, hvor langt bilene skal gå og hvor gamle de skal bli.

– Så sydde vi sammen en totalpakke som danner basisen for hvilke innkjøp vi skal satse på i årene som kommer. Vi har forsøkt å være relativt tro mot den planen, for å ikke ende opp med en like sliten bilpark som vi hadde. Det innebærer at vi bruker mer penger på bilinvesteringer enn tidligere, men vi mente det var nødvendig, sier Hagen.

SE OVERSIKT OVER BILPARKEN I ALLE POLITIDISTRIKTENE HER!

Å ta kostnader knyttet til bilanskaffelser gjennom leasing, gjorde det enklere å investere.

– Når avtalene løper ut, kan vi reinvestere. Hvis leasing fortsatt er et alternativ i 2026/2027, trenger vi ikke å finne fram penger til 40 nye patruljebiler, noe som fort blir 50-60 millioner kroner. Da ligger midlene til leasing allerede inne i budsjettet, understreker han.

Hagen peker samtidig på at politidistriktet ønsker seg en «sunn miks» av leasing og kjøp.

– Bilene vi kommer til å anskaffe i 2024 og 2025, i hvert fall operative politibiler, vil nok stort sett bli kjøp.

Fortsatt etterslep

Oslo politidistrikt er ett annet av de seks politidistriktene som har benyttet seg av leasing, men da i en mindre skala. I 2020 leaset distriktet 17 biler, siden har de kjøpt 62. Bilansvarlig Østraat understreker at det nå er viktig å fortsette med jevnlig investering i bilparken.

– Får vi til det, vil det gi en veldig stor effekt. Hvis vi bytter ut veldig mange biler på en gang, men ingenting i årene etterpå, blir det nesten som nødhjelp å regne. Da ender vi i den samme situasjonen igjen, med en gammel og sliten bilpark. Vi har fremdeles et etterslep, og er ikke i mål, sier han.

Virksomhetsleder Hagen i Sør-Øst politidistrikt sier status på bilparken i dag er «ganske bra».

–Vi har en relativt god bilpark, men har nok et lite etterslep på administrative biler. Det er der vi har de eldste bilene i dag. Vi håper at vi i 2024 kan få gjort en tilsvarende analyse sammen med PFT, om behov og sammensetning på administrative biler, for der må vi løfte oss, sier han.

Djupvik hos PFT sier de har et ønske om å gjennomføre en slik analyse også for administrative biler.

– Politiet har rundt regnet 14-1500 patruljebiler, og omtrent 3500 biler totalt, så det er ganske mange andre biler som ikke har blitt analysert. Men per i dag har vi ikke ressurser til å gjennomføre en slik analyse, så det står ikke på agendaen nå, sier han.

Politiforums oversikt viser at det nå er 81 elbiler i politiet, hvorav den store majoriteten er administrative biler. Hagen i Sør-Øst politidistrikt tror spørsmålet om elektrifisering av bilparken kommer til å dukke opp når de administrative bilene skal analyseres.

– For vår del er spørsmålet om vi har infrastrukturen på plass til å håndtere en større andel elektriske kjøretøyer. Vi er også et stort politidistrikt, som vil gjøre det mer krevende på vinterstid, spesielt i nordre deler av Buskerud og Telemark. En slik satsing vil uansett være avhengig av de budsjettene vi har til rådighet, sier han.

Powered by Labrador CMS