Prøveprosjektet med bruk av elektrosjokkvåpen ble igangsatt ved årsskiftet. Så langt er våpenet avfyrt fire ganger.

Politiet har avfyrt taseren fire ganger

Etter at prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen i politiet ble igangsatt ved årsskiftet, har våpenet blitt avfyrt totalt fire ganger.

Publisert

Ullensaker, Øst politidistrikt, januar 2019.

To personer slåss utendørs, og den ene trekker den andre etter seg. Politiet blir tilkalt, og kommer til stedet. Da løper en av personene fra politiet og inn i en leilighet.

Når politiet ankommer leiligheten, framstår mannen som sint, og kommer med gjentatte trusler mot polititjenestemannen på stedet. Personen kaster flere farlige gjenstander mot politiet, inkludert etsende væske.

Personen truer også med å skyte og knivstikke politiet, og å sette fyr på leiligheten. Det er en desperat situasjon.

Politiet er bevæpnet med både skytevåpen og elektrosjokkvåpen. Men polititjenestemannen trekker elektrosjokkvåpenet.

Så fyrer tjenestemannen av.

Avfyrt fire ganger

Fire hendelser

JANUAR

Sør-Vest politidistrikt, Søre Ryfylke: En person utøvde skadeverk på et kjøretøy og truet politiet med et slagvåpen. Innsatspersonellet forsøkte forgjeves andre maktmidler, uten at disse gav ønsket effekt eller løste situasjonen. Etter avfyring av ESV fikk innsatspersonellet kontroll på gjerningspersonen.

Troms politidistrikt, Tromsø: En person utøvde skadeverk mot biler og truet forbipasserende med kniv. Ved ankomst ble også politiet truet med kniv av gjerningspersonen. Vedkommende etterkom ikke politiets pålegg og lot seg ikke pågripe. Politiet var ved dette oppdraget også bevæpnet med skytevåpen.

Øst politidistrikt, Ullensaker: Politiet ble tilkalt til en situasjon der to personer sloss utendørs. Den ene personen trakk den andre etter seg. Ved politiets ankomst løp gjerningspersonen fra politiet og inn i en leilighet. Vedkommende fremsto som sint og fremsatte drapstrusler mot tjenestepersonen på stedet. Vedkommende kastet flere farlige gjenstander, inkludert etsende væske, mot politiet og truet med å skyte og knivstikke politiet, samt å sette fyr på leiligheten. Politiet var ved dette oppdraget også bevæpnet med skytevåpen.

FEBRUAR

Øst politidistrikt, Ullensaker: Politiet ble tilkalt til forhold der en person ønsket å ta sitt eget liv. Vedkommende hadde kuttet seg selv med en skalpell, og var synlig skadet. Ved politiets ankomst holdt personen skalpellen mot halsen og truet med å påføre seg ytterligere skader. Innsatspersonellet avfyrte elektrosjokkvåpenet og fikk kontroll på personen. Vedkommende ble tatt hånd om av politiet, fremstilt helsevesenet og ble gitt nødvendig legehjelp.

Omtrent slik gikk det for seg da politiet brukte elektrosjokkvåpen tidligere i år. Ved årsskiftet ble det igangsatt et prøveprosjekt i politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo, for å innhente erfaringer med bruk av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Rundt 500 polititjenestemenn har fått opplæring i våpenet, og i løpet av prosjektets tre første måneder, har det blitt avfyrt fire ganger.

I tillegg har det blitt truet med våpenet 20 ganger.

- Jeg mener bruken av elektrosjokkvåpen hittil tyder på at operativt personell har brukt våpenet i tråd med instruksen, opplæringen og treningen de har fått, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Ingen i Oslo

Prøveprosjektet antas å være ferdig evaluert i 2021, og hensikten er å «skaffe et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for Politidirektoratet å gi en anbefaling om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning».

POD ønsker blant annet å få svar på hvordan bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse.

Statistikken så langt, viser at Oslo politidistrikt er det eneste distriktet som hverken har truet med eller brukt elektrosjokkvåpenet. Der er det imidlertid kun tjenestepersoner i Beredskapstroppen som er utstyrt med taser.

«Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene», står det i pressemeldingen.

- Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers, sier Lussand.

Totalt har Øst politidistrikt avfyrt taseren to ganger og truet med den 13 ganger, mens Sør-Vest og Troms har avfyrt en gang hver, og truet henholdsvis 6 og 1 gang.

Powered by Labrador CMS