Politiet bør ikke bære våpen og magasin separat, mener PHS.

Politihøgskolen advarer mot bevæpnings­ordning som flere distrikter støtter

Flere distrikter ønsker seg våpen og ammunisjon båret adskilt på kroppen – såkalt «fremskutt lagring på kropp». Men PHS advarer.

Publisert

Bevæpningsutvalgets mindretall, bestående av tidligere Delta-sjef Anders Snortheimsmoen, anbefalte en bevæpningsløsning der pistolen sitter på hofta, mens ammunisjonen bæres på et annet sted på kroppen. Forslaget har fått gehør i flere distrikter. Både i Finnmark, Agder og Sør-Øst politidistrikter støtter de opp om forslaget.

Men blant den faglig ekspertise ved Politihøgskolen (PHS) er tonen en annen. I PHS' høringssvar til bevæpningsutredningen, som etter det Politiforum erfarer er basert blant annet på innspill fra det operative miljøet ved PHS, vies forslaget spesiell oppmerksomhet.

PHS fraråder ordningen, fordi økt treningsfokus på å klargjøre våpenet hurtig under stress, med stor sannsynlighet vil medføre at allerede innøvde prosedyrer man lærer i som student eller ved årlig vedlikeholdstrening, forringes. En drill der man skal lade våpenet raskt i stressende omgivelser, kan redusere fokuset på sikkerhet og den mentale tilstedeværelsen hos den enkelte tjenesteperson, fremholder Politihøgskolen.

De tegner opp følgende scenarioer som kan oppstå:

  • Utilstrekkelig ladegrep eller innføring av magasin, samt fare for tap av våpen eller magasin, når håndgrep skal utføres i stressede situasjoner eller i nærhet av trussel.
  • Flere vådeskudd i stressede situasjoner.
  • Usikkerhet rundt eget tjenestevåpens tilstand. Det kan føre til at skudd går av under nedspenning, eller at våpenet ikke er ladd når man først forsøker å skyte.
  • Fokus på hurtighet ved egen prosedyre kan gå utover andre sikkerhetsprosedyrer.
  • Urealistisk oppfatning av egen kapasitet. Man har for stor eller for liten tro på egen evne til å opptre adekvat.
  • At man fokuserer på ett handlingsmønster framfor å bruke tiden og kapasiteten til å velge det riktige maktmiddelet. Våpen velges før for eksempel pepperspray, batong eller fysisk forsvar.

Hva slags modell for bevæpning politiet skulle velge, var en het potet høsten 2015. Politiet fikk kjørt seg i mediene for hvert enkelt vådeskudd som skjedde under den midlertidige bevæpningsperioden. Mot slutten av bevæpninga bestemte Politidirektoratet at våpen og magasin skulle bæres adskilt, til protester fra både politifolk og ekspertisen ved PHS.

– Vi mener modellen ikke er egnet for å møte trusselvurderingen. Grunnen er at det i de akutte, tidskritiske hendelsene med angrep mot tjenestepersoner fra kort hold, vil ta for lang tid. Dette har vi gitt våre vurderinger på til direktoratet. Det er direktoratet som likevel har valgt denne ordningen, sa sjef for operativ seksjon ved PHS, Eirik Rosø, for to år siden.

Powered by Labrador CMS