Politihuset i Bergen ble bygget i 1964 og utvidet i 1994.

Lover nytt politihus i Bergen: Nå skal dette byttes ut

Justisdepartementet har bedt Politidirektoratet om å starte jobben med å finne egnede lokaler til et nytt politihus i Bergen. – Gode nyheter, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Publisert

Allerede i 2017 ble det slått fast at politihuset i Bergen - bygget i 1964 og utvidet med tilbygg i 1994 - var både for lite og for uhensiktsmessig.

Samtidig er forholdene i arresten i strid med lovverket, mens lokalene heller ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet, går det fram av et referat fra et møte 12. august i fjor, hvor både Politidirektoratet (POD), Politiets Fellestjenester (PFT), Vest politidistrikt og Justisdepartementet deltok.

Agendaen for møtet var å gjennomgå en fersk kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalg (KS1) for nytt politihus i Bergen.

«Dagens bygningsmasse er i god teknisk stand, men er lite egnet for virksomheten», ble det poengtert i møtereferatet.

– En glede

Nå har beslutningen Vest politidistrikt har ventet på kommet: Det blir nytt politihus.

– Både politiet og publikum i Bergen har lenge ønsket seg et nytt politihus. Derfor er det en glede for meg å fortelle at politiet nå kan starte arbeidet med et nytt politihus som vil tilfredsstille politiets krav og publikums ønsker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Beslutningen åpner for at lokaler til det nye politihuset kan leies i det private markedet - enten i eksisterende lokaler eller et nybygg.

«Det vil si at lokalbehovet ikke vil bli løst som statlig byggeprosjekt», står det i pressemeldingen.

22 mulige lokasjoner

Hvor det nye politihuset skal ligge er ikke besluttet, men det må ligge sentrumsnært.

Monica Mæland

– Hvor det nye politihuset skal ligge er ikke besluttet, men det må ligge sentrumsnært. Politiet skal være tilgjengelig for publikum og samarbeidene aktører som tingretten, fengsel, legevakt og barnevern. Jeg vil om kort tid sende et oppdragsbrev til Politidirektoratet om å starte arbeidet med å finne egnede lokaler, sier Mæland.

– Nye lokaler betyr at politiet kan samle alle funksjoner i ett bygg. Lokalene kan tilpasses politiets arbeidsformer, legge til rette for at fagmiljøer kan samhandle, og effektivisere drift. Det viktigste er likevel at de kritikkverdige forholdene i arresten blir løst, fortsetter justisministeren.

Gjennom arbeidet med KS1-rapporten som beslutningen er fattet på grunnlag av, har det blitt identifisert 22 private lokasjoner som kan være aktuelle.

Kun halvparten av dem er imidlertid store nok til en samlet løsning, hvorav 2 av dem ligger i Bergen sentrum.

Det ble ikke funnet statlige eller kommnuale tomter eller leieobjekter.

I pressemeldingen sier Mæland at en tidligere anbefalt tomt på Nygårdstangen «er vurdert som uegnet på grunn av dårlig logistikk med tanke på inn- og utkjørsler, dårlige grunnforhold og dårlig beliggenhet når det kommer til sikkerhet».

Et begrensende bygg

Til Politiforum uttrykker Vest-politimester Kaare Songstad fornøydhet med beslutningen.

– Dette er gode nyheter for oss, sier Songstad.

Han viser til at det vil være tidsbesparende å åpne for at en privat aktør kan bygge og leie ut til politiet.

Dagens politihus ble innviet i 1965 og er på cirka 15.000 kvadratmeter. Bygget, sier Songstad, «hindrer effektive og moderne arbeidsprosesser ».

– I tillegg har det en rekke begrensninger opp mot kravene som stilles til oss, særlig gjelder dette forholdene i arresten.

Leiekontrakten på det nåværende politihuset går ut i 2026.

Dette er et godt skritt fremover.

Kaare Songstad

– Jeg vet ikke hvor det nye politihuset vil komme og det vil fortsatt gå noen år før vi kan flytte. Men dette er et godt skritt fremover. Det viktigste er at det kommer et nytt bygg, som er sentrumsnært og der alle funksjoner kan bli samlet, understreker Songstad.

Powered by Labrador CMS