20 millioner til beredskapstroppen

Regjeringen vil styrke kampen mot terror. Ut over dette, er det lite å hente for politiet i budsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Det meldte regjeringen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Til sammen skal det bevilges 30 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, «for å styrke beredskapen knyttet til kontraterror».

Etter det Politiforum erfarer, er dette alt politiet kan vente seg i det reviderte budsjettet - heller ingen sårt tiltrengte ekstramidler til IKT-satsingen.

20 millioner til beredskapstroppen

Pengene går til beredskapstroppen i Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste og til modernisering av teknisk infrastruktur for krisehåndtering.

Beredskapstroppen får 20 millioner kroner ekstra. Økningen skal i hovedsak gå til utvikling og anskaffelse av utstyr og materiell.

– Norge er fremdeles et av verdens tryggeste land, men vi har likevel ingen garanti mot vold og terror. Både PST og beredskapstroppen i Oslo har som oppgave å beskytte fellesskapet mot svært alvorlig kriminalitet, for eksempel trusselen fra internasjonal terrorisme. Derfor er det avgjørende å sikre at de har ressurser til dette arbeidet, sier justisminister Knut Storberget i pressemeldingen.

Regjeringen ønsker samtidig å styrke spaningskapasiteten gjennom å øke bevilgningen til PST med 5,3 millioner kroner.

5,3 millioner til krisestøtte

For «å styrke beredskapen mot kriser og uforutsette hendelser» foreslår regjeringen også å styrke Krisestøtteenheten med 4,3 millioner kroner.

Enheten understøtter sentral krisehåndtering i departementene og forvalter lokaler og tekniske fasiliteter for håndtering av kriser på sentralt nivå.

Regjeringen vil sikre at lokalene til enhver tid er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer.

Powered by Labrador CMS