Ordførerne Roar Fossmo (Ap) i Ringebu kommune og Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Ordfører fra Arbeiderpartiet og Høyre: Delte i synet på nye tjenestesteder

Ordførerne i Ringebu og Aukra kommune har to forskjellige innfallsvinkler til justis- og beredskapsministerens brev om gjenopprettelse av 20 tjenestesteder.

Publisert Sist oppdatert

– Min holdning er helt klar. Det blir helt feil å gjenopprette et politikontor i vår kommune, sier ordfører Odd Jørgen Nilssen fra Høyre.

Han er ordfører i Aukra kommune i Møre og Romsdal, og var i sin tid selv lensmann ved det nedlagte lensmannskontoret i øykommunen med 3500 innbyggere.

Til sammen har Nilssen 40 års fartstid i politiet.

– Gamle Sund lensmannskontor dekka tre øykommuner, hvorav Aukra er alene igjen etter at Midsund kommune ble sammenslått med Molde, og Sandøy kommune med Ålesund, sier Nilssen.

Diskuteres 25. april

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sendte tidligere i år et brev til alle landets kommuner for å kartlegge hvor fornøyde de er med polititjenesten, og høre om de ønsker ett av regjeringens 20 nye tjenestesteder.

I Aukra skal formannskapet diskutere brevet i et møte den 25. april. Allerede er saken diskutert i politirådet, der det er tilslutning til ordførerens synspunkt.

Regjeringen må og bør bevilge mer til nye stillinger, men da til å dekke reelle behov.

− Regjeringen må og bør bevilge mer til nye stillinger, men da til å dekke reelle behov. Styrk politikontaktrollen ute i distriktene og sørg for å dekke opp med nok sivile til å ivareta publikumsmottak på de politilokasjonene som nå er, sier Nilssen til Politiforum.

− Jeg håper og tror at regjeringen nå ser at vi må styrke politiet generelt, ikke minst sett opp mot de som har skjedd de siste fem ukene. Når Norge nå skal ta imot 35.000 flyktninger, er det viktig at registreringen skjer raskt og effektivt slik at vi i kommunene kan ta i mot de som kommer ute i kommunene, uten å plassere altfor mange i midlertidige mottak, fortsetter ordføreren.

− Må gjøre en vurdering

I Gudbrandsdalen har også Arbeiderpartiets Arne Fossmo mottatt brevet fra Mehl. Han er ordfører i Ringebu kommune, og var en av ordførerne som i en Politiforum-undersøkelse i fjor høst, svarte ja på spørsmålet om han kunne tenke seg et nytt tjenestested i sin kommune.

Han sier kommunen tar brevet fra statsråden svært seriøst.

− I brevet er det en rekke spørsmål som inviterer kommunen til å synliggjøre hvordan vi vil ha polititjenesten. Dette skal vi ta både administrativt og politisk for å få et så godt svar som mulig, sier Fossmo til Politiforum.

Han setter pris på at regjeringen tar tak i saken slik de tidligere har lovet, og at kommunene blir hørt.

− Før de gjenåpner nye politikontorer, må de gjøre en vurdering, og se på mulighet til å fordele 20 nye tjenestesteder der behovet er størst. Samtidig er det ikke tvil om at geografi har betydning for utrykningstiden. Regionen må se på hva som er mest hensiktsmessig for innbyggerne i Gudbrandsdalen, sier Ap-odføreren.

Firedoblet innbyggertall

Han ønsker imidlertid ikke å skape noen ny lokaliseringsdebatt om polititjenestene i Gudbrandsdalen.

Pandemien har i tillegg vist at det er mange som benytter seg av hyttekontor, noe som også spiller inn på behovet for gode polititjenester.

− Jeg synes det er viktig å gi ros til Justis- og beredskapsdepartementet forat de tar tak i dette i tråd med Hurdalsplattformen. Sikkerhet og beredskap er viktig for kommunens innbyggere. I tillegg vil vi be om at det blir tatt hensyn til at bygda vår, med 4300 innbyggere, er en stor fritidsdestinasjon. Befolkningen blir både tre- og firedoblet rundt 100 dager i året. Pandemien har i tillegg vist at det er mange som benytter seg av hyttekontor, noe som også spiller inn på behovet for gode polititjenester, sier Fossmo, og legger til:

− Der det er mye folk, skjer det mer. Det gir oss i sum mer folk over tid i kommunen, noe som spiller inn på behovet for gode polititjenester.

Seks mil for pass

I og med at Ringebu rent geografisk ligger midt i Gudbrandsdalen, mener Fossmo de burde vært prioritert med et nytt politikontor.

Før kunne kommunens innbyggere få ordnet med pass hos det lokale lensmannskontoret i bygda.

− Nå må vi opp til Otta eller Lillehammer som er cirka seks mil unna for å ordne med pass og ID-kort. Av både miljømessige og praktiske hensyn burde dette vært et tilbud i kommunen. Dette skal vi ta med i vårt svar til justisministeren, sier Fossmo.

Han peker samtidig på at Ringebus nabokommuner ønsker å utvikle politiet der politiet er i dag.

− At politikontoret vi før hadde i Ringebu ble flyttet til Vinstra, er egentlig ikke slik vi ønsket det. Uansett nytt politikontor eller ikke, så ser vi at politikontorene må få styrket bemanning også der de er, og det må legges inne mer ressurser på forebyggende arbeid. Vaktordningen i vår region har blitt endret med mindre aktiv tjeneste noe som har gitt mindre synlig politi i Midt-Gudbrandsdalen, sier Fossmo.

Fristen for å svare på brevet fra statsråden, er satt til 1. juni.

Powered by Labrador CMS