Åtte nye uker med bevæpning

Justis- og beredskapsdepartementet har innvilget anmodningen om å videreføre midlertidig bevæpning for politiet i ytterligere åtte uker, gjeldende fra 6. mars.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Norsk politi skal som hovedregel være ubevæpnet. Dersom direktoratet ser behov for ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen, er det viktig at direktoratet gjør ytterligere vurderinger av om andre tiltak kan være tilstrekkelige for å møte den skjerpede trusselsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Politiet har nå vært midlertidig bevæpnet siden slutten av november i fjor, som følge av PSTs vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

– Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å avvikle, forlenge eller treffe nye tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politiet vil nå være midlertidig bevæpnet til 24. april, og innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges, skriver POD.

Powered by Labrador CMS