Krever 400 flere til politiet

Vi forventer at de som har det politiske ansvaret rydder opp og gir befolkningen det politiet de har krav på. Det innebærer en økning på minst 400 ansatte samt 300 millioner kroner i 2011. Det forventes også at IKT- investeringene finansieres sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Oslo politiforenings 2615 medlemmer og leder Sigve Bolstad (bildet) i en resolusjon som ble enstemmig besluttet på årsmøtet tirsdag denne uken.

Foreningen frykter at flere må gå fra politiet også i inneværende år med det budsjettet som nå foreligger.

Politiforeningen misliker sterkt at politidistriktet måtte kutte staben med 100 personer i 2010 - i en tid da politiet skal øke bemanningen til to årsverk per 1000 innbyggere i dette landet.

Innbyggertallet i hovedstaden har nå passert 600.000, opplyste politimester Anstein Gjengedal på årsmøtet. Politimesteren er ikke glad for den utviklingen han nå ser.

Politidistriktet måtte bruke 65 millioner kroner i fjor til å finansiere politihelikopteret og IKT-investeringer.

- Hadde vi kunne brukt disse pengene, hadde alle fått fortsette, sa Gjengedal.

Politidistriktet har bare økt bemanningen med 70 siden 2009, fordi 100 måtte gå i fjor.

Ordensavdelingen ved Sentrum politistasjon, som håndterer det meste av utelivsutfordringene i hovedstaden, opplyste på møtet at antall tjenestemenn på patrulje i deres krets nå er på 2007-nivå.

Det er altså lenge igjen til at Oslo-politiet kan bekrefte at det "er mer synlig politi" ute, enn tidligere.

Men, Oslo-politiet gjorde det likevel bra på statistikkene i 2010, og hadde bedre tall for saksbehandlingstid og oppklaringsprosent.

Resolusjon

Årsmøtet vedtok følgende resolusjon:

Oslo politidistrikt er inne i en dramatisk ressurssituasjon. Det er meldt inn en rekke konsekvenser til Oslo Politiforening. I 2010 ble det dessverre satt ny historisk standard ved Oslo politidistrikt (OPD). Det var første gangen nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner i vikariater måtte slutte ved politidistriktet. Sedvanen og lovnaden til alle nyutdannede fra Politihøgskolen (PHS) har i alle år vært at de ville få fast jobb i politiet.

I Oslo politidistrikt ble bemanningen redusert med over 100 i 2010. Med budsjettildelingen for 2011 forventes denne utviklingen å fortsette. Situasjonen er lik i mange andre politidistrikt og særorgan. Tall som Politiets Fellesforbund (PF) har innhentet viser at reduksjonen i antall ansatte de neste 3-4 årene kan komme opp i over 400. I 2010 ble det laget en oversikt over utviklingen siden 2002 av den operative bemanningen ved ordensavsnittene på de 5 politistasjonene i Oslo. Den viser en reduksjon av politioperative tjenestemenn fra 2002-2010 på 35-40 %. Dette dokumenterer den utviklingen som Oslo politiforening (OPF) har påpekt ved en rekke anledninger. Utviklingen svekker politiets mulighet for å bekjempe kriminaliteten samt at den går ut over sikkerheten til de ansatte.

OPF er positive til at opptaket på Politihøgskolen (PHS) er oppe i 720 studenter per år. Dette er påkrevd hvis en skal nå konklusjonen i rapport "Politiet mot 2020" fra Politidirektoratet (POD) om 3 700 flere ansatte. Dagens utvikling går dessverre i motsatt retning.

OPF er sterkt kritisk til den dramatiske ressurssituasjonen OPD befinner seg i. Vi mener det er påkrevd at befolkningen blir informert om denne situasjonen. Vi forventer at de som har det politiske ansvaret rydder opp og gir befolkningen det politiet de har krav på. Det innebærer en økning på minst 400 ansatte samt 300 millioner kroner pr.2011. Det forventes også at IKT investeringene finansieres sentralt.

Powered by Labrador CMS