LØFTE: Senterpartiet ber regjeringen om å følge opp vedtaket om politireformen fra 2015.

Ber regjeringen følge opp politireform-løftene: – Politiet må sikres tilstrekkelig bemanning for å være til stede der folk er

Klar beskjed til regjeringen.

Stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Sigbjørn Gjelsvik og Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet har sendt av gårde et forslag til justiskomiteen, hvor de ber regjeringen om å følge opp løftene i politireformen.

Klinge sier til Politiforum at det er på høy tid at Stortingets vedtak fra 2015 nå følges opp, særlig når det gjelder bemanning.

– Vi stiller oss svært kritiske til en svekking av nærpolitiet og mener at de lensmannskontorene som står igjen etter at politireformen er gjennomført må styrkes. Da reformen ble vedtatt i 2015 av Stortinget ble det lagt opp til en rekke drastiske endringer i politiet, og det ble gitt inntrykk av at det skulle skje en reell styrking av lensmannskontorene som ble stående igjen. Nå ser vi at kravene har endret seg underveis i prosessen, og dette er ikke akseptabelt.

KRITISK: Jenny Klinge er kritisk til retningen som politireformen tar. Senterpartiet har vært den tydeligste motstanderen av nærpolitireformen på Stortinget, og stemte aldri for reformen. . 

Håper på KrF-støtte

I forslaget ønsker Senterpartiet at: 

  • Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Stortingets føringer følges opp, og sikre at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der folk er.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at hvert lensmannskontor skal ha en stedlig lensmann og tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene sine. 

Nå håper Klinge at Kristelig Folkeparti er med.

– Det er en reell mulighet for å få flertall for forslagene dersom KrF stemmer det samme som de gjorde sist.

I fjor sommer frontet nemlig Senterpartiet et lignende forslag, som fikk støtte i justiskomiteen av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

– Selv om forslaget ikke fikk flertall, uttrykte andre partier støtte til forslaget under debatten. Nå er forslaget på nytt aktuelt nå som en har fått signaler fra flere politidistrikter om at det legges opp til lensmannskontor uten stedlig lensmann.

«Skal fullføre politireformen»

Representantforslaget fra Senterpartiet er kommet til behandling i justiskomiteen, og skal etter hvert opp til debatt i Stortinget.

Men i den nye regjeringsplattformen til de blågrønne hevder de at de skal fullføre arbeidet med politireformen, bygge beredskapssenter og oppbemanne politiet – alt innen planlagt tid.

Det har leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap) liten tro på, slik hun uttalte til Politiforum.

– Det er bra at den nye regjeringen sier de vil fullføre arbeidet med politireformen. Det skulle også bare mangle. Spørsmålet er likevel om de kommer til å bevilge nok penger til at politidistriktene har en reell mulighet til å gjennomføre reformen på en god måte, til å styrke tilstedeværelsen i hele landet, fagmiljøene og kvaliteten på etterforskningen i samtlige distrikter.

Powered by Labrador CMS