FULL STANS: Oslo politidistrikt skulle ansette en rekke helt sentrale ledere. Stillingene var lyst ut, kandidater var valgt ut og jobbintervjuer var unnagjort. Men denne uken kom det stoppordre fra Politidirektoratet, et brev som er sendt ut til alle landets politidistrikter.

Full stans i ansettelser

Oslo politidistrikt skulle ansette en rekke sentrale ledere. Men så kom stoppordren fra Politidirektoratet, et brev som er sendt ut til alle politimestrene. I praksis har POD nærmest umyndiggjort landets politimestre.

I går skulle Oslo politidistrikt ansette en rekke helt sentrale ledere. Stillingene var lyst ut, seleksjon og jobbintervjuer foretatt. Det var bare det endelige vedtaket i ansettelsesrådet som manglet for å få besatt de viktige lederstillingene.

Men denne uken kom det stoppordre på bakgrunn av et brev fra Politidirektoratet, som er sendt til alle landets politimestre.

Ifølge brevet stiller en seksjonsleder i POD spørsmål ved om politimestrene har anledning til å lyse ut stillingene som politilederstilling.

Dette var stillinger som seksjonsleder for Spesielle Operasjoner og seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet, samt tre stillinger som avsnittsledere for Politihundetjenesten, Operativ Utlending og Sjøtjenesten. I statens kodeverk er dette stillinger med kode politioverbetjent, en stillingskode det trolig er flere hundre av i politiet.

Politiforum er kjent med at landets politidistrikter i mange år har besatt slike lederstillinger uten innvendinger fra Politidirektoratet. Nå stilles det spørsmål om hvorfor dette kommer i en svært kritisk tid for politiet.

En sentral politileder, som ønsker å være anonym, er kritisk og mener dette rammer beredskapen.

– De kan ikke bare plutselig lamme en beredskapsaktør på denne måten. Vi har et kjempestort ansvar for å levere på kriminalitetsbekjempelse. Nå blir viktige grep satt på vent. Ønsker Politidirektoratet endringer, så må de gjerne gjøre det. Men da må vi har mer forutsigbarhet i det enn en slik plutselig stans.

Politiforum skrev i går om millionunderskudd i politidistriktene, og at oppbemanningen i 2017 derfor er satt på vent.

Men etter det Politiforum forstår skal ikke stansen av lederstillingene ha noe med økonomi å gjøre.

Har vært midlertidige stillinger

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, politiinspektør Grete Lien Metlid sier til Politiforum at politidistriktet står i en svært krevende situasjon, hvor mange av lederstillingene har vært midlertidig besatt.

For henne er den viktigste saken akkurat nå å få besatt lederstillinger de har jobbet lenge med.

− Ledelse er svært viktig for at vi skal levere i en krevende reformtid. Vi står i store endringer, samtidig som det stilles krav til oss om å levere som i en normalsituasjon. Med den inngripen vi nå ser, setter Politidirektoratet politiet på vent, sier Metlid bekymret.

Hun påpeker at politilederne setter retning når det gjelder politioppdraget og politireformen, derfor er det så viktig å få på plass alle ledere i disse stillingene.

KRITISK: Politiinspektør Grete Lien Metlid sier det er svært viktig med ledelse i en svært krevende reformtid.

− Vi skal forholde oss til publikum og bekjempe kriminalitet,  og har en svært krevende jobb å gjøre. Det POD har gjort nå forverrer situasjonen betydelig, sier Metlid.

Hun understreker at Oslo politidistrikt gikk inn i ny organisasjon 1. mai, og har siden da måttet holde sentrale lederstillinger på operasjonelt og taktisk nivå ledige og med midlertidige ansatte.

– Det er nå seks måneder siden. Nå er det avgjørende med fortgang på saksbehandlingen sentralt, sier Metlid som selv er leder for 450 ansatte.

POLITIDIREKTORATET SVARER: Alvorlige påstander lå bak stansen av ansettelser

– Dette er respektløst

Leder av Oslo politiforening Kristin Aga er svært kritisk til den plutselige stansen i ansettelser av politiledere.

– Hvorfor kommer dette nå, akkurat nå som helt sentrale ledere skal ansettes. Midt i den tiden vi er som mest sårbare. Dette er respektløst over for de som skal gjøre disse arbeidsoppgavene. Disse lederstillingene er for viktige til å bli holdt ledige i lengre tid fremover, sier hun til Politiforum.

TOPPHEMMELIG: Blant stillingene som POD ønsker å stoppe er stilling som seksjonsleder for Spesielle Operasjoner, en unik gruppe i norsk politi som er hemmelig. SO jobber blant annet tett opp mot kriminelle miljøer. 

– Jeg ser mange politiledere som jobber steinhardt for å lykkes med oppdraget til tross for lengre tid med mye uklarhet. Nå forlenges denne uklare perioden med midlertidige lederskap. De planlagte ansettelsene har lenge vært kjent. Da er det underlig at POD nå går inn og nærmest umyndiggjør politimestrene helt uten forvarsel.

Politiforum har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Politidirektoratet eller politimesteren i Oslo.

– POD har neppe vurdert konsekvensene

Forbundsleder Sigve Bolstad er enig.

– Politilederne står i en vanskelig tid, og dette gjør situasjonen enda verre for de. I tillegg svekker dette politiets beredskap fordi man stopper viktige ansettelsesprosesser i en allerede sårbar tid i politiet, sier Bolstad.

Han beklager at Politidirektoratet på bakgrunn av henvendelse fra Politijuristene har besluttet å stanse pågående ansettelsesprosesser i politidistriktene.

På denne måten fratas politimestrene sitt lokale handlingsrom som er nødvendig for å ressurssette ny organisasjon med rett kompetanse. Samtidig får beslutningen store følger for enkeltledere og medarbeidere.

– Dette er en beslutning POD har gjort uten noen form for involvering av de ansattes organisasjoner. Jeg tviler på at de har sett konsekvensen av dette, sier Bolstad.

POLITIDIREKTORATET SVARER: Alvorlige påstander lå bak stansen av ansettelser

Powered by Labrador CMS