En stor dag for barna - Barnehuset åpnet

Taushetsplikt og faglige grenser skal ikke stå i veien når det handler om å ta vare på utsatte barn.

Publisert Sist oppdatert

Tre statsråder tilstede ved åpningen av barnehuset på Hamar symboliserte en bred felles faglig satsing på å hjelpe barn utsatt for overgrep.

- Hver uke utsettes rundt 2000 barn for voldsepisoder i hjemmet her til lands. Når det gjelder å ta vare på barna, ønsker jeg å markere at vi er kompromissløse. Barna trenger fokus, ikke ord. Barn som opplever overgrep er små mennesker som ikke passer inn i egen sak. Det kan vi ikke lenger være med på, sa justisminister Knut Storberget under åpningen av Barnehuset på Hamar rett før jul. Han fremhevet viktigheten av at politi, helsevesen og barnevern nå i fellesskap kan samarbeide på et sted, slik at barna slipper å fraktes fra sted til sted når det skjer saker som gjør at de forskjellige etatene blir involvert.

- Med Barnehuset legger vi nå til rette for å gjøre det bedre for ungene ved å komme inn på et tidlig tidspunkt og at vi sammen kan dempe konfliktene og gi de mulighet til å komme videre i livet. Barnehuset er rett og slett en ny måte å tenke på. Nå blir det et poeng å ikke henge seg opp i taushetsplikten mellom etatene, barnet skal i fokus, sa Storberget. Som tidligere har åpnet et tilsvarende Barnehus i Bergen, og han varsler tre nye i 2008.

Under åpningen fokuserte Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen på at det ikke bare er barna som trenger barnehuset. Også hjelpeapparatet trenger barnehuset. Det er rett og slett en måte å styrke barns grunnleggende krav til sikkerhet, sa hun.

- Vi står overfor barn og kvinner vi sjelden hører noe fra, samtidig vet vi at barn er lojale mot sine nærmeste, de sier ikke i fra når far slår mor. Derfor trenger de et ufarlig sted å gå til med saker som er så tabubelagt med skyld og skam som overgrep mot barn er. Med tre statsråder tilstede her i dag viser vi at Regjeringen satser voldsomt på at ungene ikke lenger skal være kasteballer, sa helseminister Sylvia Brustad.

Pådriver for hjelp til barna

- Vi skal være et lavtersketilbud hvor hvem som helst kan melde sine bekymringer rundt barns ve og vel. Så vil vi være behjelpelig med å gi råd og veiledning om hvordan man skal gå videre med saken. Vi skal samtidig være en pådriver og aktør for å samle og spre kunnskap for å tidlig hjelpe barn som trenger det, sa nyansatt daglig leder for Barnehuset på Hamar, Anne Kristin Sandnes. Hamarordfører Einar Busterud sa det som mange følte:

- Jeg er glad for tiltaket, men trist for at vi må lage noe slikt.

- Barn lærer ikke om at vold i familien ikke er akseptabelt, og de lærer ikke at seksuelle overgrep i familien er ulovlig. Tiden er inne for at overgrep mot barna kommer inn i barnehage og i skolen. Barn må selv få vite hva som ikke aksepteres, sa Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse.

Skreddersydd for barna

- Med Barne­huset kan vi enklere kunne koordinere et skred­der­sydd opp­legg tilpasset hvert enkelt barn og dets familie. Dette opplegget utarbeides i forkant og underveis av lokalt politi, barnevern og hjelpeapparat forøvrig, sammen med de ansatte ved barnehuset. Slik jeg har opplevd forholdene frem til i dag, er at det nødvendige hjelpeapparatet uteblir i oppfølgingen av et barn som har forklart sin traumatiske historie i et dommeravhør. Jeg føler at jeg har overlatt barn og familie til intet. Barnehuset vil i langt større grad ivareta barnet og familien mens saken etterforskes og ved uansett utfall av saken, og samtidig sørge for at barnet blir fulgt opp i de hjelpende instanser, sier koordinator for sedelighetsforbrytelser, politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen i Hedmark politidistrikt.

Hun forteller at prosjektgruppa har foreslått at Barnehuset skal ha en kontaktperson for alle barn de kommer i befatning med, og at denne personen skal følge opp gjennom sakens gang hos de forskjellige instansene, til og med som et supplement til bistandsadvokaten for å yte tjenester utover det juridiske aspektet som for eksempel å ordne opp i helsemessige forhold.

- Tanken er at barnevernet skal få tilgang til dommeravhøret - det er det ingen tradisjon for i dag, og spørsmålet om det vil tillates er ennå ikke avklart. Vi har i tillegg foreslått at Barne - og ungdomspsykiatrien (BUP) kan be politiet eller dommeren om tilgang til dommeravhørene. Hvis våre forslag går igjennom, vil barna da slippe å gjenfortelle sine tragiske historier gang på gang, noe som minsker belastningen på de som allerede er så sårbare. I tillegg blir saken mer effektivt behandlet mellom de forskjellige hjelpeinstansene, noe som bør borge for raskere saksgang, sier Lindkjølen, som fra politiets side hilser barnehuset varmt velkommen.

Powered by Labrador CMS