På Utøya ble en halvautomatisk rifle brukt i 2011. Når ny våpenforskrift er klar, vil dette og mange andre våpen med høyt skadepotensiale bli forbudt.

Forbud mot 40 halv­automatiske våpen: – Vi er glade for forbudet

Sjefen for Beredskapstroppen og politiets hovedverneombud ønsker forbud mot Utøya-våpen velkommen.

Publisert

Med en Ruger Mini 14 ble 69 ungdommer og barn drept på Utøya i 2011. Dette våpenet er et av de 40 halvautomatiske våpnene som blir forbudt, etter at Stortinget i mars vedtok å forby halvautomatiske rifler (se hele lista nederst i saken).

Sjefen for Beredskapstroppen, Helge Mehus, ønsker forbudet velkommen.

– Vi mener halvautomatiske våpen med stor magasinkapasitet har et betydelig skadepotensiale. Det er først og fremst fordi man med halvautomatiske rifler har et betydelig antall skudd tilgjengelig uten å måtte ta ladegrep. Vi mener samfunnssikkerheten må gå foran den enkeltes behov for å ha slike våpen, sier Mehus.

Å bruke slike våpen er ikke uvanlig i terrorhendelser rundt i verden. 

– Vi har møtt det i tjenesten på Utøya. Vi får med oss hva som skjer rundt omkring, for eksempel i skoleskytinger. En skytter med høy skuddtakt utgjør en annen trussel enn en person som må ta ladegrep og bruke lenger tid. I praksis gjør dette forbudet det vanskeligere å ta i bruk denne type våpen mot publikum, og mot oss når vi skal pågripe. Vi er glade for dette forbudet, forklarer Mehus.

Helge Mehus er sjef for Delta, Beredskapstroppen. De er positive til de nye innstrammingene i våpenloven.

Sendte ut liste med 40 våpen

Politidirektoratet sendte rett før helga ut en liste over hvilke øvelses- og konkurransevåpen og hvilke jaktvåpen som nå blir forbudt. De skriver at det vil ta noe tid å utarbeide forskrifter, slik at loven kan tre i kraft., men hvilke våpen er altså klart.

Bakgrunnen for den nye loven, er at politikerne vil sikre samfunnet mot uønskede hendelser med våpen. Enkelte interesseorganisasjoner har vært kritiske til at loven får en tilbakevirkende kraft, men å inneha slike våpen fra før blir først forbudt etter tre år. Å gå til anskaffelse av de halvautomatiske våpnene blir umiddelbart forbudt når loven trer i kraft.

«Våpeninnehaverne vil dermed gis rimelig tid til å innrette seg etter forbudet.» skriver direktoratet.

Det vil fortsatt være lov å besitte våpnene, dersom man oppfyller kravene til aktivitet i Dynamisk Sportsskyting Norge og Norske Reserveoffiserers Forbund.

Hovedverneombudet i politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, er i likhet med Mehus i Beredskapstroppen fornøyd med innstrammingene.

– Alt som kan redusere muligheten for at politiet treffer på mennesker med slike våpen i sin arbeidshverdag, er gode tiltak. Dette er våpen med høyt skadepotensiale og som flere kan besitte med dagens regler. Da er det bra at samfunnet tar ansvar og forbyr det, sier Buseth.

Dette kan eiere av halvautomatiske rifler gjøre med våpnene

 • Selge det til kjøper i Norge. Dette må være privatperson med tillatelse til slikt erverv eller godkjent forhandler.
 • Selge til land utenfor Norge som tillater erverv av nevnte våpentype.
 • Levere inn våpenet til politiet for destruksjon.
 • Beholde våpenet mot at det deaktiveres i henhold til gjeldende retningslinjer
 • Inneha tillatelse for øvelses- og konkurranseskyting for DSSN eller NROF.

Disse halvautomatiske øvelse- og konkurransevåpnene forbys

 • Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 • SIG SG 550 SP
 • Steyr AUG sivil modell
 • Valmet M76/78A2
 • Galil AR
 • HK-94
 • Bushmaster mod. XM15
 • Olympic Arms AR-15 H-bar
 • Heckler & Koch modell SL 8
 • DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod)
 • Oberland Arms (OA) 15
 • Izhmash Saiga sport 520
 • Izhmash Saiga sport 555
 • Tiger mod 03
 • DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod),
 • Armalite AR 10
 • Armalite AR 10T
 • Arsenal SAR-M1
 • Heckler & Koch MR 223
 • Heckler & Koch MR 308
 • JP Enterprise CTR-02
 • Armalite M 15
 • STAG 15
 • Smith & Wesson M&P-15
 • Benelli MR 1
 • JP Enterprises LRP-07
 • Johnson mod 1941
 • Ljungman mod AG 42
 • Tokarev mod SVT 38
 • Gewehr G-43/K43

Disse halvautomatiske jaktriflene forbys

 • Ruger Mini 14
 • Ruger Mini 30
 • Valmet Petra
 • Valmet Hunter
 • Vepr Super
 • Vepr Pioner
 • Vepr Hunter
 • Alle utgaver av Garand
 • Mauser mod G-41
 • Walther mod G-41
Powered by Labrador CMS