JUBEL: Politistudentene kan juble over at flere står i jobb sammenlignet med 2016-kullet. Her går hattene til værs under PHS-avslutningen for 2017-kullet i Oslo i juni. (Foto: Thomas Haugersveen)

Flere nyutdannede politifolk får jobb i år enn i fjor

Det er fortsatt vanskeligere enn for et par år siden, men ferske tall viser at 2017-kullet kan smile forsiktig over en positiv utvikling.

De to siste årene har mange nyutdannende fra Politihøgskolen stått uten jobb - til tross for at justisministeren har lovet dem det. Men nå viser ferske tall som Politiforum har fått fra Politidirektoratet at flere står i jobb.

Totalt står nå over halvparten av 2017-kullet i jobb. Til sammenligning sto 39,5 prosent av 2016-kullet i jobb på samme tid i fjor.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad er svært fornøyd med utviklingen.

– Det er positivt at ord blir omsatt til handling. Det var et stort behov for å snu den negative utviklingen. Dette har vært en viktig sak for Politiets Fellesforbund og vi vil selvsagt fortsette med å følge opp dette.

Rekordåret 2015

Samtidig viser tallene at selv om det er grunn til å smile forsiktig, så kan man ikke slippe jubelen løs helt ennå. For 2017-kullet ligger fortsatt langt bak rekordåret 2015.

Da stod hele 78,6 prosent av avgangskullet i jobb på samme tid.

Nærmere bestemt er tallet for 2017-kullet på 52 prosent, og viser altså en oppgang på 12,5 prosentpoeng. Dette er regnet ut fra antall studenter som har bestått PHS inneværende år.

Noen flere i faste stillinger – '16-kullet fortsatt bak

Tallene for tredje kvartal 2017 viser også at flere i 2017-kullet nå står i fast jobb sammenlignet med samme periode i fjor.

Da sto 25 personer i 2016-kullet i fast stilling, mot nå 40 personer. 

Samlet sett står nå 90,2 prosent av 2016-kullet i jobb. 53,9 prosent har fast jobb etter ett år og tre måneder. Det betyr at 2016-kullet i år fortsatt henger etter 2015-kullet i fjor. Etter ett år og tre måneder, hadde nemlig 63,8 prosent av 2015-kullet jobb.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener tydelig prioritering har gitt resultater.

– Regjeringen har gjennom året prioritert høyt å tilby politiutdannede relevant arbeid. Det gjelder både for etterslepet fra 2016, men også de som gikk ut fra PHS i år. Denne tydelige prioriteringen har gitt resultater.

Pioneren

Etter 25 år med politiforskning takker professor Liv Finstad for seg. Nå gjør hun opp status for sitt forhold til politiet. Men det er én ting hun angrer på.

Til toppen