Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet.
Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet.

Arne Jørgen Olafsen fortsetter som sjef for Politiets Utlendingsenhet

Arne Jørgen Olafsen er beskikket som sjef for Politiets Utlendingsenhet for et åremål på seks år.

Publisert Sist oppdatert

Olafsen kommer fra stillingen som visepolitimester i Øst politidistrikt, men har vært midlertidig beskikket som PU-sjef siden november 2018.

- Å bli utnevnt til et åremål som PU-sjef midt i en tid hvor store deler av verden står midt i historiske kriser innen helse, fattigdom og migrasjon oppleves som utfordrende, men også som veldig motiverende. Jeg er forberedt på at lederskapet i stor grad vil dreie seg om å forholde seg til samfunnsutfordringer preget av endring og uforutsigbarhet. Norges utfordringer knyttet til migrasjon og masseankomster kan ikke løses av én etat eller virksomhet alene, men må håndteres gjennom felles innsats og samarbeid på tvers i samfunnet, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen, i en pressemelding.

Han legger til at han håper å bidra til å utvikle PU videre innen ID- og returarbeid og som en sentral aktør for å effektivisere og beskytte asylinstituttet.

- Utvikling av samarbeidsrelasjonene med og bistanden til politidistriktene og de andre særorganene, herunder å bidra til en sikker, trygg og velfungerende grenseforvaltning bør være et annet strategisk mål. Daglig drift og ikke minst migrasjonskrisen i 2015 og pandemien vi opplever nå har vist at PUs faglige ansvar og koordinerende rolle med fordel kan gjennomgås og utvikles, sier Olafsen.

Olafsen har hatt ulike stillinger i politiet siden 1983. Han har også vært sekretær og leder i Oslo politiforening.

Han var politimester i PU fra 2005 til 2006, og politimester i Follo politidistrikt fra 2007 til 2015. I 2016 var han fast stedfortreder og fungerende leder i Follo politidistrikt.

Powered by Labrador CMS