Politiets Utlendingsenhet har hovedkontor på Tøyen i Oslo.

KRIGEN I UKRAINA

Styrker PU ytterligere

Politiets Utlendingsenhet styrkes med 200 stillinger for å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Poltidirektoratet (POD) i en pressemelding.

«Politiets Utlendingsenhet (PU) blir nå ytterligere styrket med inntil 200 årsverk. 100 av stillingene er politifaglige stillinger og 100 av stillingene er sivile stillinger. Totalt er PU styrket med 433 stillinger for å håndtere flykningene fra Ukraina», skriver POD.

– Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og at politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende. Når vi nå ser at det er mange som venter på å bli registrert, så er det viktig at vi tilfører enda flere ressurser for å ned ventetiden, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Mangedoblet kapasitet

Fredag besluttet Regjeringen å anmode kommunene om å bosette 35.000 flyktninger. Allerede da ventet 4500 flyktninger på å bli registrert av PU. Fra å ha registrert 30-40 asylsøkere i uken, skal PU nå dimensjoneres for å registrere 400 asylsøkere om dagen.

− Vi står oppe i en nasjonal krise i hvordan vi skal håndtere alle flyktningene. Politidirektoratet har gitt gode føringer, og regjeringen har sagt at dette skal løses. Det gjør at vi i PU registrerer opp mot 300 flyktninger om dagen, sa PU-sjef Arne Jørgen Olafsen til Politiforum.

Det tar minst 45 minutter å registrere én søknad om kollektiv beskyttelse, opplyste Olafsen.

Midlertidge stillinger

POD opplyser i pressemeldingen at «153 medarbeidere er hentet fra Øst, Innlandet, Oslo og Sør-Øst politidistrikt og Politiets IKT-tjenester», og at det også er «tilsatt flere midlertidige politiårsverk».

Også de nye 200 stillingene er midlertidige, og POD jobber nå med rekrutteringen av disse.

– Vi ser at oppdraget er for omfattende til at det kun er mulig å benytte oss av ressurser som allerede er ansatt i etaten. Ved å rekruttere inn både sivil og politifaglig kompetanse står vi godt rustet til å løse oppdraget som trolig vil øke i omfang, sier politidirektøren.

Powered by Labrador CMS