Arne Johannessens politiliv i bilder

Drøye 41 år etter at han ble uteksaminert fra Politiskolen, blir den profilerte fagforeningsmannen Arne Johannessen pensjonist. Dette var hans karriere i politiet og fagforeningen i bilder.

Publisert Sist oppdatert

Arne Johannessen gikk ut av Politiskolen i Oslo i 1982, og rakk ett år som politi før han fikk sitt første lederverv i tillitsmannsapparatet.

I 1983 ble han valgt som lokallagsleder for Lensmannsetatens Landslag i Sogn og Fjordane, en organisasjon han sju år senere ble leder for.

Da Lensmannsetatens Landslag fusjonerte med Norsk Politiforbund i 1997, ble Johannessen nestleder i nyetablerte Politiets Fellesforbund (PF). 

Tre år senere ble han PF-leder, en stilling han hadde fram til han gikk av i 2013 for å bli lensmann i Sogndal.

Nå er Johannessen pensjonist - dette er hans karriere som politi- og fagforeningsmann i bilder.

Les Johannessens avskjedsintervju i Politiforum her

25. mars 1987: – Når me får avgrensa ressursar, må me sjå på det me får og vurdera om ressursane kan brukast betre, sier Arne Johannessen i et intervju i spalten På barrieren i avisa Sogn og Fjordane. Johannessen er på dette tidspunkt ung lensmannsbetjent og tillitsvalgt i Lensmannsetatens Landslag.
30. november 1987: Arne Johannessen og daværende justisminister Helen Bøsterud under et møte i Sogn og Fjordane lensmannslag.
1990: Arne Johannessen blir valgt som leder av Lensmannsetatens landslag under landsstyremøtet på Voss. Her får han overragt formannsklubba av Arne Botten.
1. november 1994: Arne Johannessen hilser på justisminister Grete Faremo, kameraer på slep og leder av Norsk politiforbund, Terje Ødegård, som tilskuer. Bakteppet er lønnskonflikten i politietaten dette året.
6. oktober 1997: Som leder i Lensmannsetatens Landslag mente Arne Johannessen at tiden var inne for å la politiet ha våpen i bilene.
1998: Arne Johannessen blir lensmann i Sogndal, parallelt med at han er nestleder i Politiets Fellesforbund - en stilling han ble valgt til i 1997, da Lensmannsetatens Landslag og Norsk Politiforbund fusjonerte.
Våren 1999: Lensmann Arne Johannessen blir intervjuet av «Redaksjon 21» i etterkant av drapet på Arve Beheim Karlsen.
Høsten 2000: Arne Johannessen blir valgt som ny leder av Politiets Fellesforbund på landsmøtet i Harstad.
2001: Arne Johannessen under en markering foran Stortinget i Oslo.
14. april 2004: Som leder av Politiets Fellesforbund holdt Arne Johannessen minnetale under bisettelsen av politiførstebetjent Arne Sigve Klungland i Domkirken i Stavanger. Klungland ble skutt og drept under NOKAS-ranet.
2005: Arne Johannessen sammen med mangeårig tillitsvalgtkollega Victor-Bjørn Nilsen i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2005.
2006: Arne Johannessen og en gruppe polititjenestepersoner fra Oslo politidistrikt stiller opp til fotoshoot, i forbindelse med at Johannessen signaliserer at politiet vil aksjonere for høyere lønn.
Mars 2008: Arne Johannessen og Sigve Bolstad, daværende leder av Oslo politiforening, under Politiets Fellesforbunds postkortaksjon, hvor politifolk over hele landet sendte postkort til statsministerens kontor i en kampanje for å få høyere lønn.
2008: Politidirektør Ingelin Killengreen og PF-leder Arne Johannessen under en markering av PF-lederens 50-årsdag i 2008.
November 2008: Tonen er tilsynelatende god mellom justisminister Knut Storberget og Arne Johannessen under Politiets Fellesforbunds landsmøte i 2008.
25. mars 2009: Arne Johannessen holder appell foran Stortinget i forbindelse med den betente politikonflikten, med flere hundre uniformerte politifolk som tilhørere.
2009: Arne Johannessen stiller til debatt på Tabloid hos TV2, i forbindelse med politikonflikten i 2009.
Desember 2010: Arne Johannessen og hans to etterfølgere som ledere i Politiets Fellesforbund; Sigve Bolstad (nummer tre fra venstre) og Unn Alma Skatvold (til venstre). Sistemann på bildet er tidligere lokallagsleder Runar Arnesen.
November 2012: Arne Johannessen og justisminister Grete Faremo under Politiets Fellesforbunds landsmøte i 2012.
Våren 2013: Arne Johannessen pakker ned kontoret sitt i Møllergata i Oslo, etter å ha gått av som leder for Politiets Fellesforbund.
Desember 2014: Arne Johannessen får blomster fra Brit Bruigard når han returnerer til jobben som lensmann i Sogndal etter mange års fravær.
2021: Arne Johannessen i rollen som GDE-leder i Sogn og Fjordane, som han fikk etter politireformen.
26. september 2023: Det siste halvåret i yrkeslivet jobbet Arne Johannessen som visepolitimester i Vest politidistrikt. En drøy måned før pensjonisttilværelsen, var han med Kronprins Haakon i møte med ordfører Trygve Skjerdal i Aurland kommune og statsforvalter Liv Signe Navarsete på fylkestur i Vestland.
Powered by Labrador CMS