Ingen offensiv satsing på politiet

- Det er bra at justisminister Storberget bevilger penger til flere stillinger i politiet, for der er det et stort behov. Men når driftsbudsjettene i politiet ikke styrkes og det ikke blir gitt penger til IKT-satsing, ser Politiets Fellesforbund en stor fare for at stillingene blir holdt ledige. Det sier forbundsleder Arne Johannessen i en første kommentar til statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Sigbjørn Johnsen la fram statsbudsjettet 5.oktober. Der kommer det fram at politibudsjettet økes med 547 millioner kroner i 2011. Nærmere bestemt gir justisministeren 45,7 millioner kroner til 108 nye årsverk i politiet. Stillingene skal sikre dem som går ut av Politihøgskolen i 2011 jobb. Samtidig blir det gitt ca 80 millioner som skal gi distriktene mulighet til å videreføre jobb til årets avgangsstudenter.

- Det er flott at Storberget fortsetter den offensive satsingen på Politihøgskolen ved å videreføre opptaket på 720 studenter. Det er også tydelig at han har forstått at mange distrikt holder stillinger ledige for å spare penger og at det har gjort at det har vært vanskelig å få jobb for nyutdanna politifolk, sier forbundsleder Johannessen.

Han understreker samtidig at Politiets Felleforbund ser en stor fare for at denne satsingen kan drepes av at det verken ligger mer penger til drift eller til IKT-satsing i budsjettet.

- Det har vært krystallklare signaler både fra Politidirektoratet og fra Politiets data- og materielltjeneste om at satsingen på IKT må finansieres med egne penger over budsjettet. Når det ikke skjer, må distriktene finne penger andre steder. Med et svært stramt driftsbudsjett, masse øremerking og detaljstyring, blir handlingsrommet svært lite. En løsning, som vi har sett mange eksempler på i år, er å holde stillinger ledige, sier forbundsleder Johannessen.

Politiets Felleforbund ser positivt på signalene angående nødnett.

- Det er skrikende behov for et landsdekkende nødnett. Dermed legger vi merke til at denne satsingen er lagt inn i budsjettet, sier Johannessen.

Forbundet har også merket seg at Politiets Sikkerhetstjeneste får mer penger.

- Med stadig økt terrorfare, er det positivt at satsingen på Politiets Sikkerhetstjeneste videreføres i 2011-budsjettet, sier forbundslederen.

- Men i sum mener Politiets Fellesforbund at 2011-budsjettet ikke innebærer den satsingen på politiet og mer trygghet og mindre kriminalitet som Justisdepartementet sier. Budsjettet var ikke noe å rope hurra for i 2010, og det blir ikke noe bedre i 2011, sier Arne Johannessen.

Politiets fellesforbund vil komme tilbake med en nærmere analyse av budsjettet senere i dag.

Powered by Labrador CMS