Skuffende revidert budsjett

PF-leder Arne Johannessen forventer at politisk ledelse vil følge opp lovnadom jobb til politistudentene selv om det ikke kom penger over revidert

Publisert Sist oppdatert

– Jeg ser at politisk ledelse i Justisdepartementet har en tilnærming om at alle politistudenter vil få jobb. Da må vi forvente at det ligger en lovnad i dette som de uansett vil følge opp, sier Arne Johannessen i en kommentar.

Han lover nå at PF sammen med politistudentene nå vil følge utviklingen i jobbmarkedet for politistudentene nøye.

I forkant at fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett hadde Politiets Fellesforbund spilt inn et behov for å styrke politibudsjettet med 200 millioner kroner for å dekke over de 180 millionene som er trekt inn til IKT satsing.

– Det skulle være til hjelp slik at alle de som gikk ut skolen i fjor skulle få fortsette i sine midlertidige stillinger, og til de som nå uteksamineres. Men jeg tar til etterretning det som nå er fremlagt, og vi vil jobbe for å holde fokus på dette. Det må være slik at når man utdanner flere politifolk, må det være fordi at de skal jobbe i politiet, sier Johannessen.

Politimangelen ikke borte

Johannessen avviser at fjorårets politimangel er borte.

Fremleggelsen av driftsanalysen som politidirektøren leverte til justisministeren i forrige uke viste at befolkningsveksten på 300.000 innbyggere over de siste sju årene alene tilsvarer en økning på 600 politistillinger.

– Det vi ser er at stort gap mellom antall politifolk og etterspørsel etter oppgavene politifolkene gjør. Jeg mener det vil være en skivebom å utdanne nye politifolk til å få over i andre yrker eller for å melde seg hos NAV. Behovet for flere politifolk er dokumentert. PF og POD er helt enige. Nå gjenstår kun handling.

– Hvordan tror du dette virker på opptaket på 720 studenter?

– Hvis vi skulle komme i den situasjon at ikke alle av årets kull får jobb, kan det ha en negativ virkning på valg av politiet som studiested. Men jeg er fortsatt optimist. Det er ikke første gang, og nesten en gjentagende øvelse på våren at det ikke er nok politistillinger. Jeg har tidligere sett at det løser seg. Nettopp på grunn av at politikerne styrer opptaket til PHS. Vi må forvente at politikerne mener noe med et stort opptak.

Powered by Labrador CMS