Tillitsvalgt: - En ren slavekontrakt

Ansatte i Politiets Utlendingsenhet er på reise opptil 24 timer i strekk uten hvile når de frakter innvandrere ut av Norge. Sikkerheten for de ansatte ivaretas ikke av arbeidsgiver, mener hovedverneombud.

Publisert Sist oppdatert

Nå har de ansatte sett seg lei de elendige arbeidsforholdene og takker ikke lenger ja til å jobbe utenom ordinær arbeidstid. Det skaper trøbbel for Justisminister Knut Storberges rekordmålsetningen om å få uttransportert 4900 personer i år. Les også "Får ikke folk ut av landet"

Årsaken til at de ansatte nå velger å verne om fritiden sin er en arbeidstidsavtale mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet, som de ansatte mener er helt urimelig.

- Forslaget til arbeidstidsavtale som Politidirektoratet (POD) har kommet med er en ren slavekontrakt, sier Odd Asbjørn Johansen, lokallagsleder i PU.

På jobb 24 timer - får betalt for halvparten

Kort sagt mener POD at en som driver med uttransport kun er på jobb fra det tidsrommet han/hun henter fangen på Trandum til fangen er levert i mottakslandet.

Dermed anser de tilbakereisen til den ansatte som fritid. Siden arbeidstidsavtalen som nå foreligger skisserer at den ansatte har krav på hvile etter 12 timers jobb, slår dette sjelden inn fordi ansatte som oftest har levert fra seg fangen før det har gått 12 timer.

Dermed må den ansatte som oftest sette seg på flyet tilbake til Norge igjen uten å få hvile. Ofte er de PU-ansatte på reise i forbindelse med jobb i opptil 24 timer mens de bare får betalt for halvparten av tiden.

Tvinger folk til jobbe risikofylt

I tillegg til at de ansatte må jobbe under disse vilkårene har de den siste tiden flere ganger blitt beordret på oppdrag der deres helse og sikkerhet ikke har blir ivaretatt.

- I et titall saker i år har jeg varslet arbeidsgiver om at helse og sikkerhet for de ansatte ikke er ivaretatt og at jeg vil stoppe uttransporten dersom de ikke ivaretar dette, sier Sagli.

I ett tilfelle, tross advarsel, valgte arbeidsgiver likevel å gjennomføre transporten med åtte fanger på tre tjenestemenn - mot normalt to fanger pr tjenestemann. Det endte opp med at Sagli stoppet denne uttransporten i siste time.

1000 overtidstimer

Et økende antall uttransporter de siste årene har gjort at PU i stadig større grad baserer uttransporteringene på overtidstimer hos de ansatte. fjor ble 4359 personer uten lovlig opphold uttransportert fra Norge. Det var 1468 flere enn året før og det høyeste antall uttransporterte siden 2004, men i år skal altså tallet økes ytterligere - til 4900.

Ifølge Saglie er overtidsbruken i PU enorm. Svært mange tjenestemenn jobbet 500 overtidstimer i fjor, noen over 1000 timer. Dersom arbeidsgiver hadde fulgt opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene ville ikke dette være mulig. Ledelsen i PU er pålagt av POD å kartlegge og risikovurdere virksomheten, også overtidsbruken. PU har ikke gjort dette.

- Hva ønsker dere i Politiets Fellesforbund å komme frem til?

- Vi ønsker først og fremst at også returreiser skal regnes som arbeidstid. Det er helt urimelig at den nå regnes som fritid. Ellers i staten er returreisen alltid regnet som full eller halv arbeidstid.

- Hvis ikke staten klarer å løse denne saken her klarer vi aldri å nå den politiske målsetningen om uttransport av flere slik som justisministeren har lovet. Det får store politiske konsekvenser, sier Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund.

Politidirektoratet (POD) gir imidlertid ingen signaler om at de vil rokke seg. De mener arbeidstidsbestemmelsene er forsvarlige.

- Arbeidstaker vil etter PODs syn i praksis aldri være på reise i 24 timer, og sjelden over 16 timer uten overnatting, dersom arbeidstaker selv ikke ønsker dette. I de tilfeller hvor arbeidstaker selv velger å avstå fra overnatting, vil retningslinjene sikre arbeidstaker 12 timer arbeidsfri etter retur bopel/arbeidssted. POD mener retningslinjene er forsvarlige, skriver leder for personalseksjonen i Politidirektoratet, Katharina Svensson, i en e-post.

Powered by Labrador CMS