Arne Johannessen, forhandlingsleder for Unio stat (til høyre), overleverer et felles krav fra Unio stat, LO stat og YS stat.
Arne Johannessen, forhandlingsleder for Unio stat (til høyre), overleverer et felles krav fra Unio stat, LO stat og YS stat.

Lønnsoppgjøret i havn

Natt til første mai ble det enighet mellom partene i det statlige tariffoppgjøret. Totalrammen på oppgjøret blir på rundt 3,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

– Det har vært krevende forhandlinger også i år. Men vi er fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning. Ved å unngå megling i årets oppgjør, har vi bevist at tariffsystemet i staten har livets rett, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, i en pressemelding.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):

  • Generelt tillegg på 4200 kroner i lønnstrinn 19 og stigende opp til 4500 kroner i lønnstrinn 41.
  • Tillegg på 4500 kroner fra lønnstrinn 41 til og med lønnstrinn 51.
  • Tillegg på 1,07 prosen fra og med lønnstrinn 52 og oppover.

I årets oppgjør ble det ikke satt av penger verken til sentralt justeringsoppgjør eller til lokale forhandlinger. Men det er mulig med lokale forhandlinger dersom det blir satt av penger lokalt.

– Vi krevde lønnsmessige tiltak for universitets- og høgskolelektorene og prestene, som ville bidratt til å redusere noen av utfordringene for disse gruppene. Vi er skuffet over staten som arbeidsgiver ikke ville være med på disse tiltakene, men i et mellomoppgjør er det begrenset økonomi. Vi fikk likevel en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Og vi fikk en profil på oppgjøret med en kombinasjon av krone og prosent, med prosent fra lønnstrinn 52 og oppover på hovedlønnstabellen, noe som var viktig for Unio, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS