Krever likelønn og generelt tillegg

LO Stat, Unio og YS Stat går inn i årets hovedtariffoppgjør med to hovedkrav: et generelt økonomisk tillegg til alle ansatte i staten og satsing på likelønn.

Publisert Sist oppdatert

– Årets tariffoppgjør bør bli det oppgjøret der partene tar et synlig grep på området likelønn. Å minske lønnsforskjellen mellom menn og kvinner krever vilje fra alle parter i oppgjøret, sier forhandlingslederne Tone Rønoldtangen i LO Stat, Arne Johannessen i Unio og Pål N. Arnesen i YS Stat.

De tre mener at et likelønnsløft må gjennomføres sentralt, med en prioritering av kvinnedominerte grupper der over halvparten av de ansatte har 3-årig/høyere utdanning.

– Fortsatt tjener kvinner kun 92 prosent av menns lønn i staten. I dette oppgjøret må regjeringen vise at den mener alvor med løftene fra Soria Moria 2 og stortingsvalget og komme med friske penger til en likelønnsatsing, sier de tre forhandlingslederne.

De tre hovedsammenslutningene har et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i privat virksomhet. I snitt er lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor nå 112 000 kroner. I siste tariffperioden har forskjellen økt fra 25,9 prosent til 26,1 prosent, som tilsvarer 12 000 kroner.

Hovedsammenslutningene mener den økte lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor fører til at staten taper i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne. Norsk næringsliv vil ha et konkurransefortrinn med en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene, i ryggen. Kompetansen til de statsansatte, både den formelle og den reelle kompetansen, må verdsettes. I dette bildet må også lavlønnsgruppene i staten inkluderes, mener forhandlingslederne Rønoldtangen, Johannessen og Arnesen.

For Politiets ansatte vil Arne Johannesen særskilt kjempe for høyere lønn til sivile medlemmer og overbetjentgruppen. Disse gruppene ligger i dag på et lavt lønnsnivå. Ikke bare sammenlignet privat sektor, men også sammenlignet med lignende stillinger i staten.

Powered by Labrador CMS