Blant topp tre av justisministre

Eks-justisminister Knut Storberget huskes for stor entusiasme og personlig engasjement. Og forordene «politikraft» og «resultatreformen».

Publisert Sist oppdatert

Han kom inn i justisministerposten som en virvelvind. Dukket opp på PFs styremøter, holdt taler under landsmøtemiddager slik at latteren sto i taket og holdt et høyt reisetempo rundt om i mange politidistrikt.

Han var tilgjengelig, kom med hilsninger til lokallagsledere. Og var i grunn overalt.

Han var på fornavn med PF-leder Arne, og omtalte politiansatte som «mine venner i politiet».

Det ble tydelig at han hadde et ønske om å ivareta de som sto svakest i kriminaliteten: Barn og unge, og voldsutsatte kvinner.

Barnehus fikk han etablert, og en økt oppmerksomhet mot vold i nære relasjoner. Mange kan takke Storberget for mye på det området.

Genuin interesse

Men reisen som justisminister bød på både opp- og nedturer. I 2008 kom politikonflikten med et høyt konfliktnivå, og det ble slutt på det joviale forholdet mellom justisministeren og den mektige politifagforeningen.

Restansene økte, og politifolkene var lite villige til å selge fritiden.

Konflikten fikk sin løsning med både lønnstillegg og 460 nye sivile stillinger. Senere skulle det vise seg at politidekningen sank, til tross for et mål om økning.

Likevel, av PF-leder Arne Johannessen får Knut Storberget godt bestått som justisminister.

– Jeg har overlevd ti justisministere, og har fått et godt sammenligningsgrunnlag. Noen forbigås i stillhet, andre husker jeg knapt navnet på. Men jeg er ikke i tvil om at Knut Storberget rager høyt blant de ti. Han hadde en genuin interesse for kriminalpolitikk og politiet, sier Johannessen.

PF-lederen beskriver Storberget som mer dedikert enn noen annen justisminister han har møtt før.

– Han var oppriktig glad i politiet, reiste mye ute i politiet. Aldri har jeg hatt så god kontakt med noen justisminister før, både i samtaler og under spaserturer, sier Johannessen.

Et godt bilde på det stod på trykk i Aftenposten tidligere i høst. Da justisministeren ankom politisjefsmøtet på et hotell i Holmenkollåsen i sin statsrådsbil, fikk mange av politimestrene hakeslepp da PF-leder Arne Johannessen steg ut av samme bil.

Til tross for tøffe meningsutvekslinger, var forholdet mellom de to godt nok til at Storberget tilbød skyss i statsrådsbilen.

Svekket troverdighet

Av det Storberget har levert, kommer mye fra en felles prioriteringsliste de sammen laget da den avtroppende justisministeren var i opposisjon, understreker Johannessen. Han nevner finansieringen av nødnettet, DNA-reformen som kom fullfinansiert, rekordopptak med 720 studenter på Politihøgskolen, 460 sivile stillinger, utskifting av våpen, og sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Men Johannessen må helle litt malurt i begeret, og mener Storberget har hatt en utfordring med å takle kritikk.

– Han var lett å forholde seg til når det gikk bra, men dårligere på konfliktsaker, sier PF-lederen, som mener Storberget på slutten av statsrådtiden ble mer og mer opptatt av hva som var gjort, enn av å se fremover.

– Han tegnet til slutt et bilde av et politi de ansatte ikke kjente seg igjen i. Det svekket troverdigheten, mener Johannessen.

Han peker på at politibemanningen har gått ned, og at en løsning på finansiering av politiets IKT-investeringer ligger langt unna.

Levert mest penger

Det som har fremstått som Storbergets fortrinn, er også noe som kan være årsaken til kritikken mot ham. Personlig engasjement og den personlige kontakten er kanskje det som er årsaken til beskyldningene om for mye detaljstyring – sammen med politiske pålegg som ikke ble fulgt av penger.

– Men summen er likevel at Knut Storberget blir husket som en de beste justisministrene, sammen med Odd Einar Dørum og Grete Faremo i sin forrige justisministerperiode. Og han er uten tvil den som har levert mest penger til politiet. Jeg er glad for at han sa at det var dette sitatet han skulle klippe ut og henge over senga, og at det ikke er bildet av meg han skal henge opp, smiler Johannessen.

Med et håp om at Knut Storberget fra sin rolle i Stortingets Finanskomité kan påvirke politibudsjettet i positiv retning.

Powered by Labrador CMS