TILSTEDEVÆRENDE: Politiuniformer og signalgule vester var et vanlig syn under Arendalsuka.
TILSTEDEVÆRENDE: Politiuniformer og signalgule vester var et vanlig syn under Arendalsuka.

– Arendalsuka gikk fredelig for seg, men vi jobbet intenst i kulissene

80.000 besøkende, 1261 arrangementer og 204 stands innenfor knappe 0,2 kvadratkilometer gjorde Arendalsuka utfordrende for politiet.

Publisert

På en provisorisk scene, opp mot en vegg, står justisminister Jøran Kallmyr (Frp), justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap), politidirektør Benedicte Bjørnland og Sigve Bolstad, lederen for Politiets Fellesforbund (PF). Foran dem er den beskjedne uteserveringen til Strand Café i Arendal fylt til randen.

Det er umulig å komme seg inn i partyteltet som sperrer for elementene. Mange klemmer seg sammen på utsiden, for å forsøke å få med seg hva som blir sagt i debatten om politireformens konsekvenser.

Strand Café ligger langs Pollen, vågen som danner et naturlig sentrum i sørlandsbyen. Strømmen av mennesker som kommer og går, er konstant. Situasjonen er uoversiktlig.

HOFTEFESTE: Publikum under Arendalsuka lot ikke til å la seg affisere av at politiet var bevæpnet.
HOFTEFESTE: Publikum under Arendalsuka lot ikke til å la seg affisere av at politiet var bevæpnet.

I folkemengden står sivilkledde livvakter årvåkne og observerer omgivelsene.

Rundt kafeen er bevæpnede, uniformerte polititjenestemenn godt synlige. Akkurat som under resten av Arendalsuka – Agder politidistrikts kanskje mest krevende arrangement.

– Hver lille sørlandsbygd har sin festival i sommerhalvåret, men Arendalsuka er uten tvil det største arrangementet Agder politidistrikt må håndtere, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt. 

Mangedoblet besøk

Siden den spede starten med 50 arrangementer i 2012, har Arendalsuka vokst voldsomt både i popularitet og omfang. Besøkstallet er mangedoblet, og Kallmyr, Vågslid, Bjørnland og Bolstad er bare fire personer i en økende gruppe prominente gjester som skal ferdes sikkert på et område som er mindre enn Slottsparken i Oslo.

Arendalsuka 2019

  • Arendalsuka er en politisk festival. I år ble den arrangert fra mandag 12. august til lørdag 17. august.
  • Antall arrangementer: 1261
  • Antall stands: 204 
  • Antall akkrediterte pressefolk: 438
  • Antall arrangementssteder: 115 
  • Antall aktører: Drøyt 1200 unike aktører tilstede med arrangement og stands. 

    KILDE: Arendalsuka

– Vi følger utviklingen til Arendalsuka når det gjelder beredskap. Vår tilstedeværelse har også vokst, men i år har vi tilsvarende beredskap som i fjor, sier Sjustøl til Politiforum.

I 2018 anslås det at rundt 100.000 mennesker var tilstede under hele det ukelange arrangementet, inkludert fastboende. Færre var det neppe i 2019. Med over 200 stands og 1261 arrangementer fordelt på et areal som Google Earth anslår å være under 0,2 kvadratkilometer, må politiet planlegge godt.

– Dette er et veldig komplekst arrangement på flere måter. Vi har veldig mange mennesker samlet på et lite område, inkludert mange samfunnstopper og VIP-er. Arrangementet treffer den politiske profilen med tanke på aktivisme. Så har vi det som går på demokrati og ytringsfrihet. Vi måta alle disse dimensjonene med i planleggingen av Arendalsuka, sier stabssjefen.

– Arendalsuka framstår som et åpenbart terrormål?

– Vi er selvfølgelig klare over at det er mange VIP-er her, og tar forhåndsregler for det. Og vi har med oss den til enhver tid gjeldende trusselvurderingen til PST inn i planleggingen, sier Sjustøl.

Planleggingen gjøres lokalt, men med god støtte fra Oslo politidistrikt. Både helikoptertjenesten, bombetjenesten, spanere og to MIK-biler var tilstede for å bistå under Arendalsuka.

POLITIKIOSK: Seksjonsleder Wigdis Irene Songedal fra Arendal og Froland politistasjonsdistrikt og seksjonsleder Kristin Elnæs fra POD bemannet politiets stand under Arendalsuka da Politiforum var på besøk. – Vi får kjemperespons på å stå her, sier Songedal.
POLITIKIOSK: Seksjonsleder Wigdis Irene Songedal fra Arendal og Froland politistasjonsdistrikt og seksjonsleder Kristin Elnæs fra POD bemannet politiets stand under Arendalsuka da Politiforum var på besøk. – Vi får kjemperespons på å stå her, sier Songedal.

– Vårt hovedfokus har vært forebyggende, slik at vi forhindrer at hendelser oppstår. Her har vi fått veldig god støtte fra lokal etterretning og PST. Og vi mener at vi har klart å forhindre flere uønskede hendelser gjennom å jobbe slik. Arendalsuka har gått fredelig for seg, men vi har jobbet intenst i kulissene. Det har i det hele tatt blitt lagt ned en veldig god innsats fra politiet her i Arendal, sier Sjustøl. 

LES OGSÅ: Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

– Som 17. mai

Planleggingen av politiinnsatsen under Arendalsuka, begynner allerede høsten i forveien, med evalueringen av forrige arrangement. Rundt desember starter politidistriktet med faste planleggingsmøter, som intensiveres fram mot sommeren.

– Det er mange som er involvert i planleggingen. Under Arendalsuka er det til enhver tid et større antall tjenestepersoner på jobb i Arendal. Samtidig tar vi med oss Arendalsuka inn i tjenesteplanleggingen, slik at også Agder politidistrikt ellers blir driftet og håndtert som normalt. Så totalberedskapen i distriktet er bedre under Arendalsuka, sier stabssjefen.

To av de mange polititjenestemennene som bidro under Arendalsuka, er politibetjentene Preben Bjørne og Trond-Andre Haugseth. De har også sin daglige tjeneste ved politistasjonen i sørlandsbyen.

– Vi merker at vi er en del av et større apparat, men ut over det er det ikke noen særlig forskjell i oppdragsløsningen for vår del. Vi skal sørge for at folk har det bra, og er blide og fornøyde, sier Bjørne.

Politibetjentene merker at arrangementet vokser og blir større.

BESØKSTID: Mange mennesker med forskjellige spørsmål kom innom politiets stand i løpet av Arendalsuka. – Jeg føler vi er en av standene som har flest folk innom, men det gjør sikkert mange andre stands også, sier seksjonsleder Songedal, som her er i samtale med en nyinnflytter til Arendal. Til høyre står seksjonsleder Elnæs fra POD.
BESØKSTID: Mange mennesker med forskjellige spørsmål kom innom politiets stand i løpet av Arendalsuka. – Jeg føler vi er en av standene som har flest folk innom, men det gjør sikkert mange andre stands også, sier seksjonsleder Songedal, som her er i samtale med en nyinnflytter til Arendal. Til høyre står seksjonsleder Elnæs fra POD.

– Men vi tenker lite på at dette er et stort arrangement med mange prominente gjester. Arendalsuka er litt som 17. mai, bare med boder, og det er hyggelig med folkefest og liv i sentrum. Det har heller ikke vært noen ordensproblemer å melde om, sier Haugseth.

En forskjell er det imidlertid:

– Vi er godt bemannet, til en forandring!

God profilering

Stabssjef Sjustøl sier politiets tilstedeværelse under Arendalsuka er tuftet på mottoet «sikkerhet med et smil».

– Det er viktig for oss at vi er et positivt innslag i bybildet, og at vi er tilgjengelige for publikum. Så skal vi være klare til å håndtere det som måtte komme, sier han.

I tillegg til de mange polititjenestemennene som var godt synlig i sentrum, hadde politiet også i år en egen stand på Kanalplassen i Arendal. Lokalt politi fra Agder, og representanter fra Politidirektoratet (POD), vekslet på å bemanne standen under Arendalsuka.

Da Politiforum var innom, var det seksjonsleder Kristin Elnæs fra POD og seksjonsleder Wigdis Irene Songedal fra Arendal og Froland politistasjonsdistrikt som representerte politiet.

– Vi får kjemperespons på å stå her, sier Songedal.

– Mange barn og ungdommer kommer innom og lurer på hva politiet gjør. Noen har allerede bestemt seg for å bli politi. Andre lurer på hvordan de kan bli politi. Det er veldig hyggelig, fortsetter hun.

Elnæs, som er seksjonsleder for forebygging og etterretning i PODs politifagavdeling, ble intervjuet av en skoleklasse dagen i forveien.

– Jeg synes dette er en flott måte å profilere politiet på. Jeg opplever at folk er blide og positive, og ser absolutt verdien av å være her nede, sier hun.

Politinettverk

Seksjonsleder Songedal forteller at de har møtt publikum med mange forskjellige spørsmål og temaer de vil ta opp. Alt fra personer som vil snakke om straffesaker de er involverte i, til nyinnflyttere som har spørsmål om byen. Da Politiforum var tilstede, dukket det blant annet opp en mann med et svært konservativt syn på barneoppdragelse, og en kvinne som var bekymret for strålingsfaren fra politiets samband.

– Det er et stort spenn i henvendelsene, sier Songedal.

– Vi får inn forslag fra publikum også. Prosten i den lokale menigheten var for eksempel innom og etterlyste mer samarbeid opp mot pårørende. Jeg føler vi er en av standene som har flest folk innom, men det gjør sikkert mange andre stands også, smiler hun.

Flere uniformerte kolleger, deriblant visepolitimesteren i Agder, dukket også opp under Politiforums besøk. Songedal ser en stor verdi i å møte kolleger hun ikke vanligvis møter, gjerne på tvers av distriktene.

– Det er lærerikt å snakke med hverandre om hvordan vi gjør ting forskjellig. Den nettverksbyggingen skal vi ikke kimse av. Det er jo derfor andre møtes her, så hvorfor kan ikke politiet gjøre det samme? 

LES OGSÅ: Debatt under Arendalsuka: Benedicte Bjørnland om Bogerud-saken: - Vi må ikke tape gata

Powered by Labrador CMS