Tore Lerheim er PFs advokat og prosessfullmektig når saken skal opp i Høyesterett.

Spørsmålet om hvordan ansatte skal godtgjøres for reiser, blir sentralt når Høyesterett skal behandle reisetidssaken

Halvannen måned igjen.

Publisert

Når Høyesterett skal behandle reisetidssaken om halvannen måned, 2. og 3. mai, blir spørsmålet om hvordan ansatte skal betales for tid de bruker på reise sentralt.

Etter at EFTA-domstolen i vinter uttalte til Høyesterett at reisetid skal regnes som arbeidstid i saken mellom politimannen Torbjørn Thue og staten, har også staten akseptert at ansatte må få den hvilen de trenger etter å ha reist utover normal arbeidstid. Kjører du politibilen tilbake til fra for eksempel UEH-trening til politistasjonen, så skal kjøreturen regnes som arbeidstid også når den skjer etter at vakta egentlig er over.

Spørsmålet om hvordan ansatte i politiet, og kanskje i staten for øvrig, skal godtgjøres, er imidlertid fortsatt partene uenige om. Det avhenger nemlig av tolkningen av det som står i tariffavtalene som arbeidstakerne og staten har blitt enige om.

– Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til, er om partene har avtalt at reisetid er noe annet enn arbeidstid, med den konsekvens at ansatte ikke skal godtgjøres fullt ut der arbeidstiden overstiger normal arbeidstid, sier advokaten som skal føre saken i retten for Politiets Fellesforbund, Tore Lerheim.

De siste årene har staten tolket reglene slik at reisetid skal godtgjøres etter en timelønnstabell, og ikke som vanlig arbeidstid (overtid). Men hva når EFTA-domstolen har slår fast at denne reisen skal telle som arbeidstid? Medfører det også at reisen skal godtgjøres som arbeidstid?

– Vårt standpunkt er at hvis det er arbeidstid etter lovens forstand, så vil det også medføre overtidsbetaling når reisen går utover arbeidstiden. Staten hevder at selv om det går utover den alminnelige arbeidstid og er arbeidstid i lovens forstand, så har partene i arbeidslivet gjennom sin tariffavtale blitt enige om at det ikke skal godtgjøres som arbeidstid, men som reisetid, sier Lerheim, i et forsøk på å forklare uenigheten i det kompliserte spørsmålet.

Det er ventet at Høyesterett vil bekrefte det staten har gått med på etter EFTA-domstolens uttalelse, nemlig at reiser til oppdrag pålagt av arbeidsgiver, utført i politibil med utstyr våpen, og attpåtil tilgjengelig for operasjonssentralen, regnes som arbeidstid.

– Det er jo kjernen i EFTA-domstolens uttalelse at man regner folk på arbeid i denne tiden. Derfor er det spørsmålet om kompensasjon som er mest usikkert når saken først skal opp, sier Lerheim.

Powered by Labrador CMS