Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener ledere i politi-Norge må være tydelige på at grep som turnusendringen i Oslo er resultatet av for dårlig økonomi i politidistriktene.

- Hvis det ikke er nedbemanning i norsk politi, hvorfor gjøre noe med turnusen?

PF-leder Sigve Bolstad mener innføringen av den omdiskuterte turnusen er feil vei å gå, hvis man vil ha mangfold i ordenstjenesten.

Publisert

Mandag uttalte politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, at de innfører en ny turnus for operative politifolk. Istedenfor å jobbe hver tredje helg, som i dag, skal de jobbe fire av ti helger. 

Dette har ført til sterke reaksjoner fra de ansatte, som mener dette er altfor inngripende i privatlivet. 

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, forstår reaksjonene. 

- Det er riktig at det er ledelsen som bestemmer i flere sammenhenger, men dette er en uklok måte å gjøre det på. Dette er ikke måten å få med seg de ansatte på. Man kjører en prosess, som ender med at arbeidsgiver velger det definitivt dårligste alternativet for de ansatte, sier Bolstad. 

- Det er for lite folk, og for dårlig økonomi, og for å få det til å gå rundt tynes de ansatte enda mer, sier han. 

Trer i kraft i mai

Mandag hadde Oslo politiforening og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, et møte for å drøfte den nye turnusen. Da møtet var over var uenigheten mellom partene fortsatt stor. Siden partene ikke kom til enighet, sendes saken videre til Politidirektoratet (POD). Nå er det de som skal vurdere om turnusen gjennomføres eller ikke.

Til tross for at POD foreløpig ikke har kommet med sin avgjørelse, har politimesteren allerede bestemt at turnusen skal tre i kraft 13. mai. Dette reagerer Oslo politiforening sterkt på. 

 FIRE AV TI HELGER: Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, og en rekke operative politifolk i Oslo reagerer på den nye turnusen hvor de må jobbe fire av ti helger.

I går uttalte Kristin Aga, leder av Oslo politiforening, til Politiforum at de opplever turnusen som «ekstremt urimelig». 

Aga la til at fra man startet omorganiseringen i 2017 har det blitt kuttet omkring 100 operative politistillinger. 

- Det er helt uakseptabelt at de gjenværende mannskapene skal ta regningen for at man har kuttet systematisk i de operative mannskapene. Dette må løses på en annen måte, uttalte Aga. 

Bolstad: - Si det som det er

Sigve Bolstad sier at Politiets Fellesforbund lenge har advart mot at stramme budsjetter får konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, og muligheten for å løse samfunnsoppdraget på en god måte. 

- Så langt har vi fått to tilbakemeldinger fra toppledelsen: Det ene er at vi må ha is i magen, og det andre er at det er ingen nedbemanning i norsk politi. Hvis det ikke er en nedbemanning i norsk politi og man har tilstrekkelig med ressurser, hvorfor skal man da gjøre noe med turnusen?, spør Bolstad. 

Han mener ledere i politi-Norge må være tydelige på at grep som dette er resultatet av for dårlig økonomi i politidistriktene. 

- Jeg skjønner at man ikke kan operere med monopolpenger eller trylle. Men hvis man mangler penger, si det som det er. Nå begynner ansatte å miste tilliten til budskapet fra lederne. Det er en situasjon vi ikke må komme i, sier han. 

Bolstad mener også at en slik turnus er feil vei å gå om man vil ha mangfold i ordenstjenesten. 

- Man vil ha flere kvinner, og «eldre» ansatte som har jobbet en stund, for å beholde kompetansen og erfaringen de har. Men i verste fall kan man ende opp med at det bare er unge, og kun menn i denne typen tjeneste. Det er stikk i strid med de signalene som er sendt, ikke minst når man ønsker flere kvinner i operativ tjeneste og flere kvinnelige operative ledere, sier han.

Bolstad legger til at situasjonen i Sør-Øst politidistrikt også er særs krevende. 

Annenhver helg i Sør-Øst

I Sør-Øst politidistrikt har det også vært sterke reaksjoner mot at politimesteren har bestemt at operative politifolk skal jobbe annenhver helg i ni uker i sommermånedene. 

Astrid Røren, nestleder i PF Sør-Øst.

- Det er veldig mange som, forståelig nok, ser mørkt på å skulle jobbe så mye i sommer, sier Astrid Røren, nestleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst. 

Hun forteller at enkelte deler av distriktet har gjort dette tidligere, men at det denne sommeren er første gang denne turnusen blir iverksatt i hele politidistriktet. 

- En arbeidsgruppe med PF, verneombud og representanter fra arbeidsgiver har sett på forskjellene mellom å jobbe hver tredje helg og annenhver helg, og kostnadene er rundt 1,6 millioner høyere ved hver tredje helg. Det er i overkant av en promille av driftsbudsjettet til politidistriktet, sier Røren. 

Hun mener at arbeidsbelastningen, når man tar med det store antallet arrangementer og festivaler i distriktet, vil utgjøre en stor merbelastning for de ansatte. 

- De må påregne å beordres på overtid i helger mellom ordinære arbeidshelger for å dekke privatbetalt overtid, noe distriktet forøvrig tjener gode penger på, sier Røren. 

- PF er ikke enige i beslutningen, og selv om vi må forholde oss til den, vil vi understreke at det kan være forskjell på hva arbeidsgiver har rett til, og hva som er klok og god personalpolitikk, legger hun til, og oppfordrer de ansatte til å ta vare på fritiden og egen helse. 

Nina Aleksandersen, leder i Likestilling og Mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund.

- Uheldig for kjønnsbalansen

Nina Aleksandersen, leder i Likestilling og Mangfoldsutvalget i PF, er også tydelig på at det er uheldig for de ansatte og mangfoldet å ha slike turnuser. 

- Her har politi- og lensmannsetaten et mål om å få bedre kjønnsbalanse i det operative arbeidet. Det å ha et så tett helgeprogram og en såpass tøff turnus appelerer ikke til familieordienterte ansatte, og særlig ikke til aleneforsørgere eller kvinner, sier Aleksandersen. 

Hun legger til at de forstår hvorfor denne turnusen kommer, men mener POD må komme med klare retningslinjer som sier at turnusene må bli mer familievennlige om man mener alvor med å rekruttere kvinner inn i operative lederstillinger. 

- En konsekvens av dette på sikt kan være en avdeling med snever alderssammensetning og erfariongsgrunnlag, noe som ikke gjenspeiler samfunnet. I tillegg kan det gå utover tryggheten til ansatte når de ikke har erfarne kolleger og et bredt mangfold, mener Aleksandersen. 

Hun legger til at man ikke har råd til å miste ansatte i familielivsfasen fra det operative arbeidet. 

- Ledere i ordensavdelingene ønsker også en bedre kjønnsbalanse. De ønsker mangfoldet man får med ansatte av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike erfaringer og tilnerminger til publikum, sier Alexandersen. 

Powered by Labrador CMS