BLE INNFØRT: Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, og en rekke operative politifolk i Oslo reagerer på den nye turnusen hvor de må jobbe fire av ti helger.
BLE INNFØRT: Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, og en rekke operative politifolk i Oslo reagerer på den nye turnusen hvor de må jobbe fire av ti helger.

Omstridt turnus innføres: - Har ikke ord for hvor uklokt jeg synes dette er

I et møte hos Politidirektoratet torsdag, ble det bestemt at den omdiskuterte turnusen innføres fra 13. mai.

Publisert

Den nye turnusen for operative politifolk i Oslo skal gjennomføres, slik politimesteren i Oslo bestemte. Det ble bestemt under et møte hos POD i dag. 

Turnusendringen har ført til sterke reaksjoner fra de ansatte. Istedenfor å jobbe hver tredje helg, som i dag, skal de jobbe fire av ti helger. 

Dette mener de ansatte er altfor inngripende i privatlivet. 

- Dette er en trist dag. Det er trist og særdeles uklokt at politimesterens avgjørelse blir stående. Politidirektøren har vært tydelig på at de ansatte er politiets viktigste ressurs. Det er for meg uforståelig at dette er måten å forvalte ressursen på en god måte, sier Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, til Politiforum. 

Siden politimesteren og Oslo politiforening ikke kom til enighet om turnusen, ble saken sendt videre til Politidirektoratet (POD). Det var derfor først i møtet i dag at det ble endelig bestemt at turnusen skulle gjennomføres. 

 - Har ignorert alt

Oslo politiforening mener det er begått flere prosessuelle feil. De mener det mangler en bemanningsplan, som viser hvor mange ansatte det er behov for, og at denne bemanningsplanen skulle vært en del av drøftingen. De mener også at de ansatte ikke har hatt reell medbestemmelse i saken. 

- POD har ikke tatt til følge noen av merknadene våre. De har ignorert alt, sier Kristin Aga. 

Nå vil turnusen bli innført for alle operative politifolk i Oslo, fra 13. mai. 

Aga legger til at de har advart mot at det å innføre helgejobbing tilnærmet annenhver helg, kan føre til at mange ikke lenger vil jobbe i ordenstjenesten i Oslo. Flere politifolk i Oslo har også tidligere uttalt dette til Politiforum

- Det er ingen tvil om at mange ansatte i Oslo er ganske lei. Mange har bidratt mye for å få hjulene til å gå rundt, i en tid hvor man har kuttet i antall ansatte. Det vi er sterkt bekymret for nå er hva dette vil gjøre med motivasjonen til å yte noe ekstra. Når det kuttes i ansatte, er det hele tiden de gjenværende ansatte som får regningen, sier hun. 

- Jeg har ikke ord for hvor uklokt jeg synes dette er, sier Aga. 

Oslo politiforening mener også at når denne turnusen er innført i Oslo, kan resten av landet stå for tur. 

LES OGSÅ: - Hvis det ikke er nedbemanning i norsk politi, hvorfor gjøre noe med turnusen? 

POD: - Må sørge for tilstrekkelig bemanning

Frode Aarum, seksjonssjef arbeisrett i POD, sier at grunnen til at de mener det er riktig å gjennomføre turnusendringen, er at arbeidsgiver har et behov for å sørge for at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb, spesielt i helgene. 

- Dette var den beste måten å gjøre det på, fordi man har måttet endre lengden på vaktene i helgene fra ti til åtte timer. Det er et HMS-hensyn som ligger bak endringen fra ti til åtte timer, og dette er partene enige om, sier Aarum. 

- Dette innebærer en økning på helgefrekvensen på 1,3 helgevakt i løpet av et år, sier han. 

Han er ikke enig i at det er gjort prosesuelle feil, og mener at det ikke er riktig at det mangler en bemanningsplan. 

- POD deler ikke oppfatningen om at det foreligger prosessuelle feil i denne saken. Bemanningsplanen er definert i et felles opplæringsopplegg i forbindelse med tidligere forhandlinger av arbeidstidsbestemmelsene. Her står det at med bemanningsplan menes at det skal tas hensyn til faktisk bemanning, kjent fravær og eventuell ugjevn belastning enhetene imellom. Den oversikten forelå under drøftingene i Oslo, sier Aarum. 

Han mener det er beklagelig at partene ikke har klart å komme til enighet. 

LES OGSÅ: Debattinnlegg: Nye arbeidsplaner i Oslo-politiet

- Som Oslos politimester tidligere har uttalt søkte man å komme til enighet om arbeidsplaner. Vi må beklage at man ikke gjorde det denne gangen. Men det er arbeidsgivers ansvar å ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid, sier han. 

Politiforum har vært i kontakt med Oslo politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, og uttaler at de ønsker å informere internt i organisasjonen før det gis kommentarer eksternt. Politidistriktet vil informere internt i morgen.

LES OGSÅ: Færre skal jobbe mer i Norges mest belastede politiområde

Powered by Labrador CMS