FOLKSOMT: Langtidsplan for politiet har vært diskutert i forbindelse med oppgaveløsning og den økonomiske situasjonen.

Arbeidstakerorganisasjonene i politiet ber om langtidsplan

I et brev tilsendt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), ber flere arbeidstakerorganisasjoner om en langtidsplan for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en pressemelding fra Parat i dag mandag, som sammen med Politiets Fellesforbund, Norges Politilederlag i Parat, Parat politiet og NTL Politiet ber om følgende:

  • Å oppnevne et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.
  • Det innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurdert ambisjonsnivå.

– Dette mener vi vil gi bedre mulighet til å utvikle politiet og sikre nødvendig forutsigbarhet for politiet, innbyggerne og hele samfunnet. Det vil også kunne gi mer effektiv bruk av offentlige midler, og vil kunne være et bidrag i oppfølgingen av tillitsreformen, sier de fire representantene.

ØNSKER MER FORUTSIGBARHET: Langtidsplan var ett av temaene under Arendalsuka i august.

Ifølge pressemeldingen er det  Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund; Kjetil Ravlo, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat; Einar Follesøy Kaldhol, leder i Parat politiet; og Aase Randi Kveen Hartmann, styremedlem i Norsk Tjenestemannslag Politiet (NTL Politiet) som står bak budskapet.

Under Arendalsuka i år la heller ikke politidirektør Benedicte Bjørnland skjul på at hun ønsker en langtidsplan velkommen.

Ser til Forsvaret

Parat viser til de to rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen som ble lagt fram tidligere i år.

Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen peker på behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I august kommenterte Bjørnland nettopp dette:

− Trygghet for innbyggerne er kjernen i politiets samfunnsoppdrag. Skal samfunnet styrke sin samlede beredskap, må politiet være en del av løsningen. Det er behov for et felles løft på tvers av militær og sivil sektor for å evne å prioritere den langsiktige styrkingen som er nødvendig i årene som kommer, kommenterte hun.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen krever et styrket politi og en langsiktig planlegging, sier arbeidstakerorganisasjonene i pressemeldingen:

– Vi ber om at politidirektøren så snart som mulig setter i gang arbeidet med et nytt politifaglig råd, og en langtidsplan. De første signalene fra dette arbeidet burde kunne tas inn og bidra til å legge premissene for statsbudsjettet 2025. Vi ber også om at det i løpet av høsten settes ned et offentlig utvalg som blir bedt om å utrede politiets rolle, i et bredt samfunnsmessig perspektiv, sier de fire representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. 

Powered by Labrador CMS