Politidirektør Benedicte Bjørnland, bildet er tatt i en annen sammenheng.

ARENDALSUKA

Politidirektøren mener politiet bør styrkes som en del av totalforsvaret

Flere kommisjonsrapporter peker på at samfunnet står overfor alvorlige utfordringer i tiden fremover. Det kan få konsekvenser for videre utvikling av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen peker på behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Begge rapportene treffer politiets ansvarsområde, heter det i en pressemelding fra politiet.

− Trygghet for innbyggerne er kjernen i politiets samfunnsoppdrag. Skal samfunnet styrke sin samlede beredskap, må politiet være en del av løsningen. Det er behov for et felles løft på tvers av militær og sivil sektor for å evne å prioritere den langsiktige styrkingen som er nødvendig i årene som kommer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren har en klar oppfordring til politiske beslutningstakere:

− Når regjering og Stortinget skal behandle kommisjonsrapportene, ønsker jeg å ta til orde for et bredt totalforsvarsforlik som favner både den militære og den sivile beredskapen i landet, sier Bjørnland.

I meldingen står det at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er varig endret, og at politiet har måttet tilpasse seg et skjerpet trusselbilde med økt beredskap.

Dette er kun en av flere drivkrefter som påvirker den videre utvikling av politiet.

− Arbeidet med samfunnssikkerhet favner bredt, og politiet har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Flere kriser de siste årene har med full tyngde vist hvordan politiets rolle henger sammen med beredskapen i Norge, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS