STRAMMER INN: – Denne endringen inngår i det kontinuerlige arbeidet i etaten med å redusere sårbarheter i arbeidsmiljøet og jobbe forebyggende for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, sier POD-direktør Karin Aslaksen.

Ny policy: Betaler ikke lenger for alkohol til ansatte

– Det er ikke tvil om at svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet i politietaten fra 2020, var en medvirkende årsak til endring i alkoholpolicy, sier POD-topp Karin Aslaksen.

Publisert

I november i fjor sendte Politidirektoratet (POD) ut forslag til nye alkoholregler på arbeidsplassen på høring i politietaten.

Etter innspill fra flere politidistrikt og særorgan, ble det besluttet at arbeidsgiver ikke lenger skal finansiere alkohol i sosiale jobbsammenhenger.

Det kommer frem i dokumenter som Politiforum har fått innsyn i.

Her kommer det også frem at de følgende endringer tas inn i gjeldende «HMS-prosess» angående rus- og spillavhengighet:

  • Politietaten ønsker å ha holdninger og atferd som er inkluderende og vil jobbe forebyggende for å hindre uheldige situasjoner. På arrangementer der arbeidsgiver er ansvarlig vertskap, vil arbeidsgiver ikke finansiere alkohol.
  • Unntak gjelder ved internasjonale arrangementer eller ved besøk av internasjonale gjester.
  • Det tillates ikke utlodding av alkohol i arbeidstiden.

De nye alkoholrutinene ble innført fra 1. januar i år.

– Strammere økonomi

Direktør Karin Aslaksen for HR og HMS i POD, skriver i en e-post til Politiforum at forslaget også har blitt behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).

– Denne endringen inngår i det kontinuerlige arbeidet i etaten med å redusere sårbarheter i arbeidsmiljøet og jobbe forebyggende for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Dette gir de ansatte et reelt og aktivt valg angående om de ønsker å drikke alkohol, skriver hun.

Det har videre også vært medvirkende at etaten står overfor en strammere økonomisk situasjon, hvor alle kostnader må vurderes og prioriteres inn i en større sammenheng.

Tidligere har praksisen vært at arbeidsgiver har betalt for opptil to enheter med alkohol til den ansatte. Det har vært på arrangementer som julebord, konferanser, seminarer og samlinger.

Ansatte vil fortsatt kunne drikke alkohol for egen regning.

Arbeidsmiljøundersøkelse spilte inn

I 2020 gjennomførte POD en større arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet i politietaten.

Nasjonalt viste undersøkelsen at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet, hadde vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

Flere av tilfellene hadde skjedd i en sammenheng der det ble drukket alkohol.

– Har den nye alkoholpolicyen sammenheng med arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet i politietaten fra 2020?

– Endringen inngår i det kontinuerlige arbeidet i etaten med å redusere sårbarheter i arbeidsmiljøet og jobbe forebyggende for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, men det er ikke tvil om at svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet i politietaten fra 2020, var en medvirkende årsak til endring i alkoholpolicy, fortsetter Aslaksen.

– Hvorfor er det gjort unntak ved internasjonale arrangementer og internasjonale gjester?

– Siden det er vanlig i internasjonal sammenheng å servere utenlandske gjester alkohol har politietaten, i denne omgang, valgt å gjøre unntak, avslutter Aslaksen.

Politiforum fortalte også nylig at Politihøgskolen har tatt inn alkoholforbud i sine retningslinjer. Selv om det også tidligere har vært alkoholforbud, er en av presiseringene som tydeliggjøres, at det er forbudt å drikke alkohol på leirene.

Powered by Labrador CMS