Innlegg: Tilbakeviser dårlig arbeidsmiljø

PU avviser inntrykket om bråk i organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i PU er kjent med at det enkelte ansatte har opplevde omorganiseringsprosessen som vanskelig. Dette er forstålig. Ledelsens kommunikasjon overfor disse personene har ikke vært god nok og det gjør vi noe med. Arbeidsmiljøet i PU ble våren/sommeren 2009 kartlagt av en professor i psykologi som gjennomførte en rekke samtaler med de ansatte. Konklusjonen fra denne undersøkelsen er at arbeidsmiljøet i PU er godt, men at enkelte opplever sin situasjon som vanskelig. Disse opplysningene ble fremlagt for arbeidsmiljøutvalget i PU i september 2009. I dette utvalget sitter representanter fra de tillitsvalgte og vernetjenesten.

PU har nettopp vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi som legger stor vekt på god og systematisk internkommunikasjon. PU har våren 2009 også innført ukentlige møter mellom ledelsen, vernetjenesten og tillitsvalgte for å bedre kommunikasjonen. PUs ledelse er veldig opptatt av å ivareta alle ansatte som gjør en viktig jobb for politinorge og samfunnet. På tross av de store forandringene PU har vært gjennom viser resultatene at ansatte gjør en kjempejobb.

Når det gjelder den konkrete saken som Politiforum viser til tilbakeviser sjef for PU Ingrid Wirum dette på det sterkeste. Retningslinjene for medarbeidersamtaler er gitt av POD og dette er en gjensidig og fortrolig samtale mellom den ansatte og nærmeste leder. Slike samtaler kan være vanskelige for mellomledere å gjennomføre. Derfor ble det holdt kurs og opplæring av mellomledere i hvordan samtalene skal gjennomføres høsten 2009. Det vurderes nå om dette kurset skal gjennomføres til høsten også.

En åpen og innovativ organisasjonskultur kan kun blomstre ved at PUs verdier blir prioritert av ledere og ansatte, og legger føringer i alle situasjoner og oppgaver. Åpenhet, positiv, ærlig og respekt er PUs verdier og er sammen med toveiskommunikasjon utgangspunktet for enhver suksessrik organisasjon. Vi har derfor startet planleggingen av en arbeidsmiljøkartlegging hvor alle ansatte får mulighet gjennom dialog, og ikke i direkte relasjon til en leder uttale seg om arbeidsmiljøet.

Uforstående

Via informasjonsrådgiver Roar Hanssen ved PU ber teamleder Morten Rishoff om at følgende kommentar blir lagt ved overstående innlegg (red):

"Jeg stiller meg uforstående til de påstandene som Politiforum har kommet med. Jeg har ikke fått noen føringer fra Ingrid Wirum, eller andre i PU, om at jeg skal ta opp forhold av privat eller familiær art med denne tjenestemannen eller andre av mine medarbeidere."


Powered by Labrador CMS