Lene Vågslid i Arbeiderpartiet.
Lene Vågslid i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil gi 300 ekstra millioner til politi og påtale

La fram sitt alternative statsbudsjett.

Publisert

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternativ til statsbudsjett. I potten partiet foreslår, ligger 300 ekstra millioner til politiet og påtalemyndigheten.

– At politistudentene som uteksamineres til våren ikke vil kunne få jobb i politiet med Høyre og FrPs budsjettforslag er et faktum, sier Lene Vågslid (Ap), som er leder for justiskomiteen på Stortinget.

Ap foreslår at 200 av millionene skal gå til styrking av politidistriktene. Det innebærer at distriktene vil få nok midler til å kunne ansette 2018-kullet. Forslaget til 2018-budsjett fra regjeringen, er det første på flere år der det ikke ligger inne finansiering av stillinger for nyutdannede politifolk.

– Dette er frie driftsmidler til politidistriktene, slik at de selv kan bestemme hvordan pengene skal brukes. Politiet trenger handlingsrom, og derfor mener vi det blir feil å øremerke dem, sier Vågslid til Politiforum.

Hun har klare forventninger til KrF og Venstre, som nå sitter i forhandlinger med regjeringspartiene.

– Med vårt tydelige politibudsjett, så legger dette press på KrF og Venstre for å få til et sterkt politibudsjett. KrF har jo foreslått 195 millioner til nyutdannede i deres budsjett. Hvis de nå bryter forhandlingene og går ut av den forhandlingsdøra, så kan de heller banke på døra mi.

Foreslår opptrapping på vold og overgrep

I tillegg til penger til distriktene, foreslår Ap å bevilge 60 millioner til en satsning på vold og overgrep. Summen er forbeholdt til å styrke barnehusene og etterforskning av overgreps- og voldssaker mot barn. 15 millioner foreslås til arbeid mot overgrep som utføres og deles på nett. 

Partiet foreslår også å styrke forebygging og samarbeid mellom politi og kommune med fem millioner kroner, og vil gi påtalemyndigheten 16 millioner som følge av Etterforskningsløftet.

Det ligger blant annet også inne fem millioner til Økokrim og fire millioner til tverretatlige sentre mot arbeidskriminalitet.

Vil droppe beredskapssenteret

I går la Sosialistisk Venstreparti fram sitt alternativ til statsbudsjett. SV nøyer seg med å styrke politiet med 100 millioner kroner, som skal fordeles 60/40 til Kripos' etterforskning av voldsutsatte barn og Økokrims etterforskning av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Nøkterne er imidlertid ikke partiet Rødt.

Partiet foreslår å skrinlegge politiets beredskapssenter. Med det drastiske forslaget ønsker Rødt å spare inn 660 millioner kroner, og i stedet gi 500 millioner kroner i frie midler til distriktene.

Powered by Labrador CMS