Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) snakker til Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte.
Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) snakker til Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte.

– Hvis dette statsbudsjettet blir vedtatt, snakker vi om en nedbemanning av norsk politi

Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap), sier det er mye bra i regjeringens forslag til statsbudsjett, men er bekymret for nedprioriteringen av grunnberedskapen.

Publisert

– Det er mye som er bra i regjeringens forslag til justisbudsjett og politibudsjett. Man kan ikke si det ikke blir brukt penger på norsk politi. Det blir brukt betydelige summer på norsk politi.

Slik startet justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) sin tale til Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte. Vågslid trakk fram investeringene på den spisse beredskapen, med nye politihelikoptre og nytt beredskapssenter.

– Det er bra å satse på den spisse beredskapen. Men, og det er et stort men, vi har et forslag som ikke prioriterer grunnberedskapen. Som legger opp til et kutt i distriktene. Gjørv-kommisjonen påpekte at det er det ordinære politiet som er grunnberedskapen her i landet. Derfor mener jeg regjeringen gjør samme feil i år som i fjor, sa Ap-politikeren.

Advarte mot statsbudsjettet

Hun sier det er et problem når politidistriktene ikke settes i stand til å både reformere og gjøre sine kjerneoppgaver samtidig.

– Da får vi et problem, understreket Vågslid.

Under PFs landsmøte i fjor, advarte hun mot at forslaget til statsbudsjett for 2018 ville føre til at politidistriktene kom til å måtte dra med seg et underskudd inn i år.

– Og det er det vi ser. Hvis dette statsbudsjettet blir vedtatt, snakker vi om en nedbemanning av norsk politi.

– Reformen er underfinansiert

Vågslid snakket om den pågående politireformen, som hun sier det var klar enighet om at ikke skulle være en sparereform.

– Det var en klar enighet om at reformen skulle finansieres. Men reformen er underfinansiert, og i år er det ganske oppsiktsvekkende. Man mener at politiet skal kunne hente ut 51 millioner i gevinstrealisring i 2019. Det mener jeg er helt urealistisk i en situasjon hvor flere politiddistrikter er underfinansiert, sa hun.

At den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fortsetter, er også utfordrende for et stramt politibudsjett.

– Den fører til at ytterligere sårt trengte midler forsvinner ut av politiet. Hvordan skal vi hente inn dette? spør Vågslid.

Savner styrkede lensmannskontorer

Opposisjonspolitikeren kritiserte også mangler ved de lokale prosessene, som skulle sikre medvirkning under gjennomføringen av politireformen.

– Jeg har til gode å høre om en eneste kommune som har gjort dette i tråd med slik det skulle gjøres, sa Vågslid, som også kom med krass kritikk mot en manglende styrking av de lokale lensmannskontorene som står igjen.

– Vi var enige om at etter strukturendringene var gjennomført, skulle de lokale lensmannskontorene som sto igjen, styrkes. Resultatet må bli at vi sitter igjen med noe sterkere, ellers er poenget borte. Men altfor mange plasser får jeg nå inn meldinger om at det er færre ansatte på tjenestestedet enn tidligere. Jeg har ikke tall på hvor mange som har kontaktet meg om dette, sier hun.

 Vågslid har utfordret justis- og beredskapsministeren på dette.

– Men jeg fikk, som alltid, svar om at det er gjennomført en historisk styrking av norsk politi og at reformering tar tid.

Møter begge sider

I sitt arbeid som leder av justiskomiteen på Stortinget, bruker Vågslid mye tid på å reise rundt i politidistriktene. Foran samlingen med tillitsvalgte, understreket hun viktigheten av å både møte ledelsen og de lokaltillitsvalgte.

– Vi møter mange politimestre og politidistriktet, men aldri uten å møte tillitsvalgte. Det er helt nødvendig. I dette ligger det ikke kritkk mot politimestrene, men avstanden mellom grafene i powerpointene som de presenterer for oss, og beskrivelsene vi får fra tillitsvalgte, er ofte overraskende stor.

Derfor, sier Vågslid, er det viktig å snakke med de tillitsvalgte som «vet hvor skoen trykker».

Besøkte Øst politidistrikt

Hun viste til inntrykkene fra et nylig besøk sammen med partileder Jonas Gahr Støre til Øst politidistrikt.

– På grunn av kursing og kapasitetsutfordringer var det ingen folk på felles straffesaksinntak. Og på operasjonssentralen var det heller ikke nok folk. Når kapasiteten er så sprengt som det, går det ikke bare ut over publikum, men også de politifolkene som er igjen og må gjøre mer jobb, sa Vågslid.

Noen dager etterpå besøkte også statsminister Erna Solberg (H) Øst politidistrikt.

– Hun kom for å se og høre. Men ingenting tydet på at statsministeren lyttet da hun kom på besøk til Follo, sa Vågslid, og la til:

– Det er vi politikerne som stiller krav, og da må vi sørge for å sende med bankkortet når politiet får en så lang handleliste.

Powered by Labrador CMS