BEREDSKAP: Ved å endre stillingskode på lederstillinger, mener Kristin Aga i Oslo politiforening at dette kan få store konsekvenser for beredskapen for ekspempel ved terror. Saken er nå klaget inn, og ligger til behandling. Her fra terrorøvelsen i Oslo for et par uker siden.

– Dette vil i ytterste konsekvens rasere beredskapen, og jeg tror ikke politikerne er klar over konsekvensen

Politidirektoratet sa stopp i ansettelser, men gir nå grønt lys for å fortsette prosessen. Men med visse føringer. Dette kan bety at en rekke mannskaper ikke kan beordres ut ved for eksempel terror, mener Kristin Aga i Oslo politiforening.

I slutten av oktober sto Oslo politidistrikt klare til å ansette en rekke helt sentrale ledere. Stillingene var lyst ut, seleksjon og jobbintervjuer foretatt. Det var bare det endelige vedtaket i ansettelsesrådet som manglet.

Men så kom marsjordren fra Politidirektoratet til alle landets politidistrikter om å stoppe alle ansettelser.

Årsaken er at Politijuristene mener utlysningene blant annet bryter loven om kvalifikasjonsprinsippet, altså kun de som er politiutdannet er kvalifiserte søkere.

Nå snart én måned senere gir Politidirektoratet grønt lys for å fortsette ansettelsesprosessen. Men ifølge brevet legges det en rekke føringer:

«Politidirektoratet er av den oppfatning at lederstillinger ikke omfattes av bestemmelsen i aldersgrenseloven §2b, der lederstillingen i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet, kan stillingen likevel oppfylle vilkåret i loven».

Dette får leder i Oslo politiforening, Kristin Aga til å reagere.

Hun mener POD legger føringer for at mange stillinger som tidligere var utlyst som politistillinger nå i framtida vil måtte lyses ut som sivile stillinger, og dermed går man sakte men sikkert mot færre politistillinger.

– I ytterste konsekvens vil dette rasere beredskapen, og jeg tror ikke politikerne er klar over konsekvensen, sier Kristin Aga.

– Bare i Oslo politidistrikt er det om lag 800 mannskaper som ikke nødvendigvis sitter i politioperative stillinger, som vil bli berørt. Dette betyr at disse ikke kan beordres ut ved for eksempel terror, store akutte hendelser/kriser, til Fredsprisbanketten eller for eksempel sykkel-VM i Bergen. Dette gjør beredskapen og bemanningen enda mer sårbar, og får konsekvenser for hele politi-Norge.

STANS: I slutten av oktober kom marsjordren fra POD om å stoppe ansettelsene, men nå i november kommer beskjeden om å fortsette ansettelse prosessene igjen. Men med visse føringer.

– Vi er inne i den mest sårbare fasen

Nå stilles det spørsmål om hvorfor dette kommer i en svært kritisk tid for politiet.

I Oslo politidistrikt er det mye fortvilelse nå. Vi er inne i den mest sårbare fasen og i en tid med store omveltninger. Topplederne i POD skulle ansette sine nærmeste ledere i distriktene for å lykkes med politireformen. Denne debatten burde blitt tatt på et mer overordnet nivå, og ikke i form av enkeltsaker. Det å ta opp dette nå er respektløst.

Hun mener dette også reiser en stor og viktig debatt.

– Hvis POD nå får det som de legger opp til; Hva slags type politi skal vi ha i framtida? Dette reiser en langt større og overordnet debatt om hva vi vil med politi-Norge, hva vi vil med politirollen og hva vi vil med kulturen i politiet, sier Aga.

NØDVENDIG: Seksjonssjef i POD Frode Aarum sier tiltakene var helt nøvendige.

– Aldri meningen å stoppe prosessene i lang tid

Årsaken til at nødbremsen ble satt på var at arbeidet som ble gjort i Oslo politidistrikt ikke var godt nok, mener POD.

Seksjonssjef, Frode Aarum forklarer hvorfor de nå gir grønt lys for å fortsette ansettelsesprosessene.  

– Dette var et nødvendig tiltak. Det var aldri meningen at distriktene skulle stoppe prosessene i lang tid, kun til vi fikk oversikt over den faktiske situasjonen og vurdert de alvorlige påstandene.

– Er dette forsøk på å detaljstyre hvordan politidistriktene besetter stillinger?

– Nei, det er distrikt og særorgan som er ansvarlige for at ansettelsene til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk. Dette er også tydelig presisert. 

Politiforum har ikke lykkes i å få svar på hva POD mener om at beredskapen kan bli svekket.

Har klaget inn saken

Foreløpig er ingen i ansatt i lederstillinger i Oslo politidistrikt, og Politijuristene har klaget inn saken til Statens pensjonskasse. 

Politiets Fellesforbund sentralt er også involvert i saken, og deler Agas bekymring om beredskap. PF følger saken tett og har blant annet sendt inn en henvendelse til Statens pensjonskasse, hvor saken nå ligger til behandling.

Stillingene det er snakk om i Oslo politidistrikt er seksjonsleder for Spesielle Operasjoner og seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet, samt tre stillinger som avsnittsledere for Politihundetjenesten, Operativ Utlending og Sjøtjenesten. I statens kodeverk er dette stillinger med kode politioverbetjent, en stillingskode det trolig er flere hundre av i politiet.

Mange av de sentrale stillingene har stått åpne og med midlertidige ansatte etter omorganiseringen i Oslo politidistrikt 1. mai.

Powered by Labrador CMS